Festivitatea a fost moderată de către prof. univ.dr. Eugen-Victor Macocian, Prorector responsabil cu managementul cercetării științifice și al relațiilor internaționale.

În deschidere a luat cuvântul Rectorul Universității din Oradea, prof.univ.dr.habil, Constantin Bungău.

”Inovația este azi considerată de către foarte mulți experți și laureați ai premiului Nobel, principalul motor al creșterii economice de durată”, a declarat Rectorul. ”Nu sunt cuvinte mari, este o realitate dovedită”.

Domnia sa a făcut referire la importanța promovării INOVĂRII în regiunea noastră în care trebuie să ne implicăm cu toții. Universitatea din Oradea, prin planul strategic de dezvoltare, își dorește să contribuie decisiv la astfel de politici de dezvoltare regională, și anume, o dezvoltare bazată pe atragerea de sectoare inovative.

În incheierea cuvântului său, Rectorul a urat succes tuturor manifestărilor științifice ale universității noastre.

Din prezidiu au făcut parte prof.univ.dr.habil Constantin Bungău, Rectorul Universității din Oradea, prof.univ.dr. Sorin Curilă, Președintele Senatului, prof.univ.dr. Eugen-Victor Macocian, Prorector responsabil cu managementul cercetării științifice și al relațiilor internaționale, PS Episcop Greco-Catolic, Virgil Bercea și PS Episcop Ortodox de Oradea, Sofronie Drincec. Fiecare a adresat un cuvânt de apreciere la adresa Universității din Oradea cu ocazia sărbătoririi a ”55 de ani de învățământ superior” la Oradea.

Manifestarea s-a desfășurat într-un cadru festiv la care au participat, printer alții, cadre didactice, parteneri instituționali ai universității.

La final, s-a acordat titlul de ”Profesor Emerit” al Universității din Oradea pentru excelența didactică și cercetare cadrelor didactice desemnate de către Senatul Universității din Oradea.

La mulți ani, Universitatea din Oradea!

Atașat, lista cu Profesorii Emeriți.


Image Image Image Image Image Image