Publicațiile prezentate în cadrul evenimentului:

-  Dan Cepraga, Sorin Şipoş, Textus testis. Valore documentario e  dimensioni letterarie del testo storico, Editura Universităţii din Oradea, Oradea-Padova, 2010, 239p.;

- Sorin Şipoş, Dan Octavian Cepraga, Ioan Aurel Pop, Textus Testis. Documentary Value and Literary Dimension of the Historical Text, Romanian Academy. Center for Transilvanyan Studies, Cluj, 2011, 281p.;

- The Historian’s Atelier: Sources, Methods, Interpretations, coordonatori: Sorin Şipoş,  Gabriel Moisa, Florin Sfrengeu, Mircea Brie, Ion Gumenâi, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012, 280p.;

- Statutul istoriei şi al istoricilor în contemporaneitate,  coordonatori: Gabriel Moisa, Sorin Șipoș, Igor Șarov, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, 439p.;

-  Categorie europee. Rappresentazioni storiche e letterarie del ”Politico”, Transylvanian Review, Vol. XXIII, Supplement No. 1, coordonatori: Sorin Șipoș, Federico Donatiello, Dan Octavian Cepraga, Aurel Chiriac, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 2014, 319p.

- Sorin Șipoș, Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Mircea Brie, Teodor Mateoc, From Periphery to Centre. The Image of Europe at the Eastern Border of Europe, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 2014, 292p.;

- Potere e imaginari politico in Europa. Radici Storiche, modelli antropologici, representazioni letterare, Sorin Șipoș, Dan Octavian Cepraga, Giulia Ambrosi, Supplement, Cluj-Napoca, 2015, 320p.

- Tradiții istorice și perspective europene, coordonatori: Sorin Șipoș, Dan Octavian Cepraga, Ion Gumenâi, Chișinău, 2015; Echoes from the Troubled Past, editors Sorin Șipoș, Ioan-Aurel Pop, Dan Octavian Cepraga, 2017, 320p.

Evenimentul a fost moderat de prof.univ.dr. Dan Octavian CEPRAGA, Departamentul de Romanistică, Universitatea din Padova.

La manifestare au luat cuvântul  prof.univ.dr. Tobia ZANON de la Departamentul de Romanistică al Universităţii din Padova și prof.univ.dr. Sorin ŞIPOŞ, Directorul Şcolii Doctorale în Istorie, Universitatea din Oradea.

Prima intervenţie a aparţinut domnului profesor  Dan Octavian CEPRAGA. Acesta a făcut o prezentare a coordonatorilor volumelor, evidenţiind parcursul știinţific al acestora şi contribuţia lor la deschiderea unor noi direcţii de cercetare interdisciplinară în domeniul istoriografiei. De asemenea, a subliniat importanţa acestor colaborări cultural-științifice derulate pe parcursul a 9 ani de contacte academice nemijlocite, desfășurate pe axa Padova –Oradea - Chișinău și materializate printr-un număr de 10 volume, de 9 conferințe internaționale, de mese rotunde și Școli de Vară, apreciate atât de specialiști, cât și de publicul larg.

În intervenția sa, profesorul ZANON a realizat o analiză amplă și punctuală a tuturor contribuţiilor științifice cuprinse în volumul XXVI al revistei Transylvanian Review pe anul 2017. Domnia sa a apreciat în mod deosebit sursele documentare noi utilizate de autori, precum și interpretarea acestora în cheia unor abordări pluridisciplinare, care pot conduce spre noi ipoteze de lucru şi concluzii.

La final, prof.univ.dr. Sorin ŞIPOŞ a vorbit despre proiectul gândit de Universitatea din Oradea, prin Centrul de studii interdisciplinare, şi cele două universități (din Padova și din Chișinău), prin care s-a materializat o fecundă colaborare ştiinţifică, cu rezultate vizibile și notabile în câmpul istoriografiei naționale și europene.

Organizatorii principal ai manifestării sunt: prof.univ dr. Sorin ŞIPOŞ, Universitatea din Oradea, prof. univ. dr. Dan Octavian CEPRAGA, Universitatea din Padova.

Material realizat de către lector dr. Radu Românașu.

Biroul de Comunicare


Image Image Image Image