Volumul, coordonat de Gabriel Moisa, Sorin Şipoş şi Menesi Beata, a apărut la Editura Universităţii Oradea şi înmănunchează peste 30 de studii ale colegilor de breaslă din Oradea, Cluj-Napoca, Satu Mare, Zalău, Iaşi, Târgu Mureş, Sibiu, Bucureşti, Chişinău, precum şi ale doctoranzilor şi doctorilor în istorie pe care profesorul Ion Zainea i-a îndrumat sau îi coordonează cu competenţă în cadrul Şcolii Doctorale în Istorie.

Volumul însumează contribuţii din spaţiul intelectual frecventat adesea de profesorul Ion Zainea. Dealtfel, contributorii fac parte dintr-un mănunchi nu prea larg de cercetători care se apleacă cu profesionalism şi apetenţă deosebită asupra problematicilor spinoase ale cenzurii scrisului istoric şi a istoriei contemporane a României în sens mai larg. 

Biroul de Comunicare