Cu această ocazie, în acest an, s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea domnului prof.univ.emerit dr.ing. Teodor Eugen Man de la Universitatea “Politehnica” Timişoara. Trebuie menționat faptul că domnul prof.univ.emerit. dr.ing. Teodor Eugen Man este autorul principal al primului curs predat la specializările Agricultură, Horticultură, Cadastru și Ingineria Mediului – Hidroameliorații –  publicat în colaborare cu un colectiv de cadre didactice de la Universitatea din Oradea, în două volume, la Editura Aprilia Print Timișoara, în anul 2009 și reeditat în anul 2010. Domnia sa este promotorul cercetărilor derulate în colaborare între cadrele didactice de la Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului și Universitatea “Politehnica” Timișoara, Facultatea de Hidrotehnică, finalizate prin realizarea programului DrenVSubIR, pentru proiectarea drenajelor agricole, verificarea reversibilității drenajului convențional în subirigație și calculul eficienței economice pentru amenajarea proiectată.

În memoria distinsului prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța, care a plecat mult prea devreme dintre noi și care a avut o contribuție didactică și științifică esențială în dezvoltarea Facultății de Protecția Mediului s-a tinut un moment de reculegere.

Simpozionul „Factori de risc pentru mediul înconjurător și siguranța alimentară” (Risk Factors for Environment and Food Safety) a fost inițiat de către regretatul prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța, începând din anul 2008, iar simpozionul „Resurse naturale și dezvoltare durabilă” (Natural Resources and Sustainable Development) a fost initiat în anul 2002. În primii 6 ani, acesta a fost organizat alternativ de către Universitatea din Debrecen și Universitatea din Oradea, iar din anul 2008 a fost organizat anual de către Facultatea de Protecția Mediului.

Lucrările simpozionului Risk Factors for Environment and Food Safety vor fi publicate în revistele Analele Universităţii din Oradea Fascicula Protecţia Mediului, Analele Universităţii din Oradea Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară, B+, CNCSIS, (BDI-CABI), iar lucrările simpozionului Natural Resources and Sustainable Development vor fi publicate în revista „Natural Resources and Sustainable Development” cotată de asemenea BDI, CABI.

Cercetările cadrelor didactice din Oradea, din ţară şi din străinătate sunt cuprinse în 172 lucrări ştiinţifice care au fost prezentate la următoarele secţiuni: Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Ingineria Mediului, Silvicultură, Tehnologia şi Controlul Alimentelor, Agroturism şi Diverse.

Pentru prezentare în plenul simpozioanelor au fost selectate 9 lucrări științifice ale oaspeților din străinătate (prof.univ.dr. Pepó Péter, Universitatea din Debrecen, prof.univ.dr. Antal Véha și Balázs P. Szabó de la Universitatea din Szeged), ale cadrelor didactice din țară (prof.univ.dr. Emilian Merce și colab., USAMV Cluj Napoca, prof.univ.dr. Ioan Pădeanu și colab., USAMVB Timişoara). De asemenea, au fost selectate lucrări științifice considerate reprezentative ale cadrelor didactice din cele 5 Departamente ale Facultății de Protecția Mediului: Ingineria Mediului (conf.univ.dr. Vasile Laslo și colab.), Agricultură și Horticultură (conf.univ.dr. Cristian Domuța), Silvicultură (Șef lucrări dr. Adrian Tunduc), Zootehnie și Agroturism (Șef lucrări dr. Zsolt T. Czirják), Ingineria Produselor Alimentare (Șef lucrări  dr.  Alina Ardelean).

Fără nicio îndoială se poate spune că ediţia din anul 2017 a celor două simpozioane a fost o reuşită.

      Decan                                                           Coordonator științific

Prof.univ.dr.ing Ioan Chereji                 Conf. univ.dr.ing. Ioana Borza


Image Image Image Image Image