În data de 4 noiembrie 2017, începând cu ora 11.00, va avea loc la Universitatea din Oradea, în Aula Magna, lansarea Asociaţiei Psihologilor Creştini, Filiala Oradea - Bihor (APC).

Scopul acesteia este acela de a promova, dezvolta, sub toate formele, acţiunile şi metodele directe şi indirecte de educaţie creştină, de susţinere argumentată şi exemplară a valorilor fundamentale afirmate constant în istoria ultimelor două milenii de existenţă a lumii.

Obiectivele organizaţiei sunt:

  • Promovarea ideilor şi practicilor specifice educaţiei creştine;
  • Realizarea de cercetări, studii interdisciplinare asupra problematicii prestării şi dezvoltării interesului pentru valorile fundamentale şi perene ale lumii.
  • Organizarea unor conferinţe, stagii de formare, manifestări ştiinţifice, culturale care să promoveze elemente ale spiritualităţii creştine, ale valorilor definitorii pentru esenţa, continuitatea şi unitatea fiinţei umane.

APC reuneşte personalităţi reprezentative ale domeniilor educaţiei, culturii, ştiinţei, artei cu o înaltă ţinută spirituală şi morală.

La conferinţă vor participa personalităţi din lumea culturală, inspectori, directori de şcoli, cadre didactice universitare, preoţi, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi cultelor, reprezentanţi ai comunităţii locale, studenţi şi părinţi.

Program conferinţă