În cadrul programului ştiinţific, la Oradea, în zilele de 18 şi 19 iulie au conferenţiat prof univ. dr. Sorin Şipoş „Între Orient şi Occident: spaţiul românesc în relatările călătorilor străini (sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea); prof. univ. dr. Ioan Derşidan Între Orient şi Occident – Ion Luca Caragiale: o imagine a lumii româneşti; conf. univ. dr. Gabriel Moisa Istorie şi istoriografie la frontiera răsăriteană a Uniunii Europene; prof. univ. dr. Florin Cioban Literatura călătorilor străini despre civilizaţia medievală românească; lector univ. dr. Florin Sfrengeu Relaţii interetnice la frontiera de nord-vest a României în secolele X-XI şi lector univ. dr. Stelian Nistor Realităţi geografice, sociale şi politice în Comitatul Bihar surprinse în seria monografică Magyarország varmegyei és varosai (1896-1914). A fost prezentată şi lucrarea Categorie europee. Rappresentazioni Storiche e Letterarie del ‘Politico’, volum coordonat de Sorin Şipoş, Federico Donatiello, Dan Octavian Cepraga, Aurel Chiriac şi prezentat de Florin Cioban. Printre activităţile desfăşurate în cadrul Şcolii de Vară la Oradea se numără vizitarea Târgului meşterilor populari şi a Muzeului Ţării Crişurilor.

La Chişinău, lucrările școlii de vară au debutat cu susținerea prelegerii profesorului Dan Octavian Cepraga, cu titlul Alienare și auto-traducere: despre poezie și exil la Paul Celan, urmată de lansarea volumului „Terra aliena”. L’esilio degli intellettuali europei coordonat de Dan Octavian Cepraga și Alexandra Vrânceanu Pagliardini.

Prelegeri au mai susţinut prof. univ. dr. Aurel Chiriac Oradea medievală în relatările călătorilor străini (sec. XI-XVIII); Octavian Ţîcu, Despre frontiere şi construcţie identitară în Republica Moldova; Igor Caşu, Virgil Pâslariuc, Chestiunea revizuirii hotarelor RSS Moldoveneşti: de la proiectul „Moldova Mare” la proiectul „Basarabia Mare” şi cauzele eşecului acestora (decembrie 1943-iunie 1946). Au fost prezentate, de asemenea, cărţile Cultura şi istoria românilor din Ungaria, volum coordonat de conf. univ. dr. Gabriel Moisa şi Igor Caşu, Duşmanul de clasă. Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în R(A) SS Moldovenească, 1924-1956. În programul Şcolii de Vară s-au mai înscris vizite la Universitatea de Stat din Moldova, Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală şi complexele istorico-religioase Căpriana şi Hâncu.

Lucrările Şcolii de Vară au continuat vineri, 25 iulie, la Oradea, cu prelegeri susţinute de către prof. univ. dr. Mihai Drecin, Graniţa de est a românilor şi a Europei în memoriile profesorului şi omului politic Victor Jinga (1910-1918); conf. univ. dr. Mircea Brie, Frontierele europene. Expresia unei identităţi şi prof. univ. dr. Sandu Frunză, Limitele imaginarului şi modelarea graniţelor spaţiului politic. În premieră, au fost lansate două cărţi ale profesorului clujean Sandu Frunză, Advertising Constructs Reality. Religion and Advertising in the Consumer Society şi Comunicare simbolică şi seducţie. Studii despre seducţia comunicării, comportamentul ritualic şi seducţie, ambele publicate la Editura Tritonic, Bucureşti, 2014.

La evenimente au participat profesori, studenți, masteranzi și doctoranzi, reprezentanți ai Universității din Oradea, România, ai Universității de Stat din Republica Moldova și ai  Universității din Padova, Italia.

Şcoala de Vară internaţională The Image of Central Europe and of the European Union in the Narrations of Foreign Travellers s-a încheiat sâmbătă, 26 iulie, cu o sesiune de concluzii și cu înmânarea de diplome participanţilor.