Simpozionul a constituit un bun prilej pentru studenții din diverse centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de a lega prietenii și colaborări viitoare.

            Au fost prezentate 62 de lucrări științifice, grupate în 6 secțiuni: Informatică aplicată în inginerie; Ingineria și protecția mediului; Resurse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiență energetică; Sisteme electroenergetice de transport și distribuție. Fiabilitate; Management, marketing și legislație în domeniul energetic şi Materiale și tehnologii.

SERM STUDO 2013 s-a bucurat de prezența a peste 90 de studenți, din 9 centre universitare (Arad, Brașov, Craiova, Galați, Hunedoara, Petroșani, Reșița, Târgu Jiu și Oradea).

Un juriu, format din cadre didactice universitare, a acordat diplome și premii, constând în cărți tehnice de specialitate, celor mai originale și valoroase lucrări.

Manifestările științe au fost completate de două mese rotunde: prima în domeniul tehnologiilor neconvenționale, coordonată de conf. univ. dr. Traian Buidoș și a doua în domeniul dezvoltării spiritului antreprenorial în pregătirea universitară, coordonată de conf. univ. dr. Laurențiu Popper.

La reușita manifestării a contribuit esențial comitetul studențesc de organizare, coordonat de Chețiu Gabriel (președinte), Butari Iulian, Cornea Ionuț, Vese Cristian și alții.

 

Conf.uiv.dr. Gabriel Bendea

Decan, Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial