1. Cât de important este studiul istoriei, științelor comunicării și a relațiilor internaționale pentru o comunitate?

Departamentul de Istorie are ca misiune:

 • promovarea cunoaşterii în comunitatea locală, regională şi naţională;
 • pregătirea cadrelor didactice în domeniul istorie;
 • pregătirea de cercetători pe direcţii de cercetare circumscrise istoriei locale, regionale, naţionale, istoriei relaţiilor internaţionale şi istoriei universale;
 • colaborarea cu alte centre de cercetare din ţară şi străinătate;
 • cercetările ştiinţifice realizate de corpul profesoral, dar şi de absolvenţii înscrişi la studii de masterat şi doctorale contribuie la cunoaşterea istoriei locale, regionale, naţionale si europene.

Departamentul de RISE are ca misiune:

 • Relaţiile Internaţionale şi Studiile Europene constituie  pregătirea consolidată a studenţilor în domeniul limbilor străine şi al noilor tehnici de comunicare. Competenţele şi aptitudinile dobândite în urma absolvirii acestui program permit studenților să construiască o carieră în următoarele domenii: administrativ (local, regional, european sau internaţional), business, bancar, integrare şi coordonare proiecte europene, non-guvernamental, diplomaţie, lobby internaţional.

Departamentul de Știinte politice și Științele comunicării  are ca misiune:

       Obiectivele departamentului constau în formarea de specialiști în analiza fenomenului politic, a comunicării, precum si jurnaliști pentru presa scrisă, radio, televiziune și multimedia.

 1. Care sunt specializările de la IRISPSC?

Specializările din cadrul facultății noastre sunt:

 • Programe de licență: Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Relații Internaționale și Studii Europene – în limba engleză, Jurnalism, Științe Politice și Studii de Securitate;
 • Programe de master: Istoria vestului românesc, Dezvoltare regională și comunicare instituțională în Uniunea Europeană, Evaluarea politicilor și a programelor publice europene, Politici publice europene, Studii europene – în limba engleză, Securitate europeană.
 1. Există un interes pentru această facultate?

       An de an facultatea noastră este o căutată de tinerii absolvenți de liceu întrucât generează o bună cunoaștere a realitățiilor trecute, prezente și viitoare. De asemenea, asigură o bună racordare la provocările lumii contemporane. Instituția noastră asigură o bună mobilizare intelectuală tuturor absolvenților săi.

 1. Care sunt oportunitățile de angajare după absolvirea facultății?

       Departamentul de Istorie pregătește absolvenții pentru locuri de muncă în diferite instituții de cultură, în instuțiile administrative public locale, precum și ca viitori profesori în domeniul istoriei.

       Departamentul RISE în urma absolvirii acestui program le permite tinerilor să construiască o carieră în următoarele domenii: administrativ (local, regional, european sau internaţional), business, bancar, integrare şi coordonare proiecte europene, non-guvernamental, diplomaţie, lobby internaţional etc.

       Departamentul de Știinte politice și Științele comunicării le va permite absolvenților să obțină calificări pentru următoarele tipuri de cariere: analist politic, jurnalist, profesor (științe politice, jurnalism, educație civică), consilier politic pentru instituții publice locale și centrale, partide politice, organizații nonguvernamentale, mass-media, cercetător în știinte politice.

 1. Ce sfaturi transmiteți viitorilor studenți?

       În primul rând să se înscrie cu încredere la facultatea noastră. Misiunea acesteia este să ofere educaţie şi cercetare la un nivel înalt de calitate într-un context naţional şi internaţional de dezvoltare socială, profesională, dar și intelectuală a studenților, și totodată de a contribui la dezvoltarea socială, economică şi culturală a oraşului Oradea.

Toate informațiile despre ADMITERE la Universitatea din Oradea - FACULTATEA DE ISTORIE, RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII -

https://irispsc.uoradea.ro/ro/admitere