În virtutea unei colaborări de succes desfăşurată pe durata ultimilor 3 ani, între cei doi parteneri s-au dezvoltat direcţii de conlucrare privind:

- desfăşurarea unor stagii de practică pentru studenţii din anii 2 şi 3 de la programele de studii Electronică Aplicată şi Reţele de Software de Telecomunicaţii în cadrul Plexus, pe durata cărora studenţii cu rezultate profesionale foarte bune au fost renumeraţi şi ulterior angajaţi de către companie;

- studenţilor din anii 2 şi 3, cu rezultate profesionale foarte bune le-au fost oferite burse de studii de 1000 euro;

- studenţilor din anii 4 li s-a acordat şansa de a-şi realiza proiectele de diplomă (licenţă) în cadrul companiei.

Ca o subliniere a bunei relaţionări între cele două structuri o delegaţie a Departamentului de Electronică şi Telecomunicaţii, constituită din prof.univ.dr.ing. Cornelia GORDAN Directorul Departamentului de Electronică şi Telecomunicaţii, prof.univ.dr.ing. Daniel TRIP Prodecanul facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei şi conf.univ.dr. Simona CASTRASE, au fost invitaţi şi au participat, joi 13.06.2013 la Ceremonia oficială de deschidere a noii fabrici Plexus din Oradea.

De asemenea, la eveniment a participat din partea Conducerii Universităţii din Oradea, preşedintele Senatului prof.univ.dr. Sorin CURILĂ.

 

prof.univ.dr.ing. Cornelia GORDAN

Directorul Departamentului de Electronică şi Telecomunicaţii

Universitatea din Oradea