Proiectul și-a propus (și a reușit cu succes, potrivit opiniei participanților) să găsească noi orientări și direcții pentru îmbunătățirea comunicării externe a Uniunii Europene în relațiile sale cu întreaga lume. În acest sens, au fost dezvoltate două dimensiuni: una teoretică (care a definit direcțiile de cercetare ale grupurilor de lucru coordonate de cele 5 universități partenere: Universitatea din Oradea, Universitatea din Siena – Italia, Universitatea din Azore – Portugalia, Universitatea din Forli – Italia și Universitatea din Wroclaw – Polonia) ) și una digitală (care a însemnat crearea unei baze de date reunind surse primare și secundare din domeniul frontierelor).

Evenimentul se desfășoară în perioada 3-12  iunie 2013 sub forma unui seminar itinerant în patru țări (România, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova), pe traseul Oradea-Debrecen-Uzhgorod-Cernăuți-Chișinău.

Deschiderea manifestării a avut loc luni, 3 iunie, în Aula Magna a Universității din Oradea, la care au luat cuvântul: prof.univ.dr. Constantin Bungău, Rectorul Universității din Oradea; Cornel Popa, Președintele Consiliului Județean Bihor; Claudiu Pop, Prefectul Județului Bihor; Ovidiu Mureșan, Viceprimarul Municipiului Oradea; prof.univ.dr. Vasile Puşcaş, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, fost Negociator șef Romania – UE (2000-2004), fost Ministru al Integrării Europene (2008-2009); prof.univ.dr. Sorin Curilă, Președinte al Senatului Universității din Oradea; prof.univ.dr. Istvan Suli Zakar, Universitatea din Debrecen, Co-director al Institutului de Studii Euroregionale Debrecen-Oradea; prof.univ.dr. Maria Manuela Tavares Ribeiro, Universitatea din Coimbra; prof.univ.dr. Adrian Ivan, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, vice-președinte al Asociației Române de Relații Internaționale și Studii Europene, ARRISE - ECSA Romania, Președintele Comisiei de Științe Politice, Sociale și ale Comunicării din ARACIS; col.dr. Marian Dincă, din partea Centrului de excelență NATO Oradea; conf.univ.dr. George Angliţoiu, SNSPA București, prof.univ.dr. Grigore Silași, Universitatea de Vest din Timișoara.

Cu acest prilej au fost prezentate rezultatele proiectului de către prof.univ.dr. Ioan Horga (Manager de Proiect – Universitatea din Oradea), prof.univ.dr. Ariane Landuyt (Manager Știintific al Proiectului – Universitatea din Siena), Penelope Frangakis (Centrul Virtual de Cunoaștere Europeană Sagem-Luxemburg):

-          Publicarea a 5 numere tematice ale revistei Eurolimes (Communication and European Frontiers, Permeability and Impermeability of Socio-Economic Frontiers within European Union, Enlargements, Borders and the Changes of EU Political priorities, A Security Dimension as Trigger and result of Frontier Modifications, Cross-Border Governance and the Borders Evolutions)

-          Crearea website-ului proiectului: http://borders.cvce.eu

-          Crearea unor dosare tematice pe probleme legate de frontiere

-          Realizarea bibliografiei tematice și unei bazei de date digitale

-          Editarea volumului: Communicating EU Policies beyond the Borders. Proposals for a Constructive Neighbour Relation and New EU External Communication Strategy.

 

Evenimentul a continuat marți, 4 iunie, cu seminarul internațional The Prioritization of EU Enlargements: A Strategic Choice to Encourage Constructive Neighbour Relations, în sala Consiliului de Administrație a Universității din Oradea, care a generat un schimb de idei legate de rezultatele fiecărui grup de lucru al proiectului.

În perioada 5-12 iunie, participanții la conferință își continuă activitățile prin participarea la o vizită de studiu pentru diseminarea rezultatelor proiectului în Ungaria, Ucraina și Republica Moldova.

 

Oradea, 4 iunie 2013

Manager de proiect    

Decan  Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

Prof.univ.dr. Ioan HORGA