PROGRAME DE STUDII:

  • Medicină
  • Medicină dentară
  • Medicină  (în limba engleză)
  • Farmacie
  • Asistenţă medicală generală
  • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
  • Radiologie şi imagistică
  • Tehnică dentară
  • Nutriţie şi dietetică

Calendarul concursului de admitere:

■ 11 - 25 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor;

■ 26 - 27 iulie 2017 - susţinerea probelor de concurs;

■ 28 iulie 2017 - afişarea rezultatelor;

■ 29 - 30 iulie 2017 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;

■ 31 iulie 2017 – reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 29-30 iulie 2017

■ 01 august 2017 - predarea listelor finale la Rectorat şi afişarea lor, după semnare, la sediul facultăţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, situat în Oradea, str. P-ţa 1 Decembrie, nr.10, între orele 0900-1600, iar sâmbăta şi duminica între orele 0900-1200.

La Facultatea de Medicină și Farmacie înscrierile au loc inclusiv sâmbătă și duminică.

Informaţii suplimentare privind criteriile de admitere şi documentele necesare pentru dosarul de admitere găsiţi la adresa:www.fmforadea.roe-mailmedfarm@uoradea.ro sau lsuta@uoradea.ro şi tel: +40 259 408 405;  +40 259 408 271.

Vă aşteptăm la Facultatea de Medicină și Farmacie!

BAFTĂ!