Secţiunile conferinței au fost:

A. Ingineria proceselor de fabricaţie: Metode noi de fabricaţie; Progrese în procesele non-tradiţionale de fabricație; Fabricaţie virtuală; Metode şi instrumente avansate și instrumente pentru fabricația integrată cu computerul; Noile aplicații industriale; Fabricație inteligentă; Eficiența energetică în fabricație;

B. Progresele cu privire la materiale compozite si tehnologii: Metale avansate, ceramică și polimeri; Biomateriale; Reciclarea materialelor;

C. Caracterizarea, modelarea şi simularea proceselor mecanice: Caracterizarea mecanică, structurală, fizică şi geometrică; Analiza şi modelarea probabilistică;

D. Robotica şi fabricaţia integrată cu computerul: Roboţi industriali, Sisteme CIM, Robotică inspirată de biologie, Robotică socială, Robotică de divertisment;

E. Transferul de tehnologie: Studii de caz privind gestionarea informaţiilor; Comunicarea de informaţii; Portaluri de informaţii, inovaţii în inginerie; Informații de afaceri; Modelarea şi analiza proceselor de afaceri, procesul de planificare a fluxului de lucru; Securitatea procesului de afaceri;

F. Micro-tehnologii şi nano-tehnologii: Noi evoluții în procesele micro şi nano; Fabricarea nano-structurilor și a nano-materialelor: nano-filme, nano-bule, nano-fluide şi nano-picături;

G. Inginerie și navigație maritimă: Inginerie și tehnologii maritime; Transport maritim; Economie maritimă.

Universitatea din Oradea a participat la Conferinţa Internaţională ModTech 2017 Sibiu cu lucrarea „Digital Intelligent Booster For DCC Miniature Train Networks” („Amplificator digital inteligent pentru rețelele feroviare DCC miniatură”), autorii fiind fiz.dr. Mircea-Petru Ursu (Universitatea din Oradea) și dr. Dragoș-Adrian Condruz (Spitalul Universitar de Urgență București). Din comitetul ştiinţific al conferinţei fac parte universitarii orădeni prof.univ.dr.ing. Florin-Sandu Blaga (Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică) și fiz.dr. Mircea-Petru Ursu (cadru asociat la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologie a Informației). Prezent la conferință în calitate de speaker invitat și de chairman al celei de-a treia sesiuni plenare, fiz.dr. Mircea-Petru Ursu și-a susținut lucrarea în cadrul secțiunii D, obținând premiul I al acestei secțiuni.

Conferința ModTech2017 Sibiu a fost organizată de Asociația Profesională în Tehnologii Moderne de Fabricație ModTech din Iași (România), alături de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (România), Societatea de Tehnologie a Pulberilor (Japonia), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (România), Universitatea „Alecu Russo” din Bălți (Republica Moldova), Facultatea de Inginerie Mecanică din cadrul Universității Sileziene din Gliwice (Polonia), Universitatea Maritimă din Constanța (România), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (România), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România) și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (România).

Lucrările prezentate în cadrul conferințelor ModTech sunt publicate în „International Journal of Materials & Product Technology” (ISSN 0268-1900, www.inderscience.com/ijmpt), „International Journal of Modern Manufacturing Technologies (IJMMT)” (ISSN 2067-3604; www.modtech.ro) și în „Proceedings of ModTech 2017” (IOP Conference Series - Materials Science and Engineering), indexate ISI și BDI.

fiz.dr. Mircea-Petru Ursu


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Foto: fiz.dr. Mircea-Petru Ursu (Universitatea din Oradea), conf.dr.ing. Constantin Cărăușu (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași)