Scopul acestei manifestări a fost acela de a stimula studenții să-și coreleze cunoștințele teoretice și practice din domeniul ingineriei cu abilitățile de cercetare, având ca rezultat o serie de lucrări științifice care pun în evidență eforturile creative și intelectuale ale acestora. Simpozionul a creat cadrul adecvat pentru prezentarea şi dezbaterea rezultatelor ştiinţifice şi tehnice obţinute de studenți pe parcursul pregătirii profesionale.

Simpozionul a constituit un bun prilej pentru studenții din diverse centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de a lega prietenii și de a deschide perspectiva unor colaborări viitoare.

Au fost acceptate 80 de lucrări științifice, grupate în 7 secțiuni: S1 - Sisteme electroenergetice de transport și distribuție. Sisteme electroenergetice performante. Fiabilitate, S2 - Materiale și tehnologii, S3 - Resurse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiență energetică, S4 - Ingineria și protecția mediului. Ecologie, S5 - Management, marketing şi legislaţie în domeniul energetic, S6 – Informatică aplicată în energetică și S7 – Studii doctorale în inginerie.

SERM STUDO 2017 s-a bucurat de prezența a 80 de studenți însoțiți de cadrele didactice coordonatoare din 11 centre universitare (Alba Iulia, Arad, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Hunedoara, Reșița, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara și Oradea).

Un juriu, format din cadre didactice universitare, a acordat diplome și premii, constând în cărți tehnice de specialitate, celor mai originale și valoroase lucrări.

Studenții Universității din Oradea au fost prezenți în cadrul simpozionului cu un număr de 43 de lucrări științifice. Dintre acestea, 4 lucrări au fost distinse cu premiul întâi, 5 lucrări au primit premiul al doilea, iar 6 lucrări premiul al treilea.

Pe lângă partea ştiinţifică, cei prezenţi au mai participat la activităţi recreative şi de agrement (drumeţie la Izvorul Minunilor, foc de tabără etc.), activități care au completat în mod plăcut agenda simpozionului.

La reușita manifestării au contribuit esențial cadrele didactice din comitetul de organizare și editorial, precum și studenții din comitetul de organizare al SERM STUDO 2017: Herman Robert, Voina Mircea, Chirea Vlad, Vese Cristian, Blidar Andreea, Zsigo Csaba, Lucuța Cătălin, Moș Răzvan, Fodor Bianca, Marc Natalia și alții.


Image Image Image Image