Prin urmare, bursele corespunzătoare lunilor februarie, martie, aprilie, mai  2017 (semestrul II, an universitar 2016 - 2017) vor fi platite în următorul interval:

24 mai - bursele aferente lunii februarie;
25 mai - bursele aferente lunii martie;
26 mai - bursele aferente lunii aprilie;
29 mai - bursele aferente lunii mai.

Studenţii beneficiari de burse sunt rugaţi să se asigure că au comunicat secretariatului facultăţii contul bancar în care bursele vor fi virate.

Prorector Servicii Stdenţeşti şi Vizibilitate,

Conf.univ.dr. Olivia Ligia Burtă