Printre organizatori s-au numărat și Inspectoratul Școlar Judeţean Bihor și Casa Corpului Didactic Bihor. Deschiderea oficială a fost prezidată de d-l prof.univ.dr. Eugen Victor Macocian - Prorectorul pentru managementul cercetării şi relaţiile internaţionale, de d-na prof.univ.dr. Sanda Filip - Decanul facultăţii, de d-na prof. Adelina Iacob - inspector școlar cu managementul instituțional, ISJ Bihor și de d-na conf.dr. Alexandrina Fodor - secretar manifestare științifică.

După deschidere, lucrările sesiunii s-au desfășurat pe secțiuni: Biologie, Chimie, Fizică, Informatică și Matematică. La sesiune au participat atât studenți de la studiile de licență și master, cât și cadre didactice și elevi din preuniversitar.


Image Image Image