Din partea Universităţii din Oradea au participat Rectorul universităţii, prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău, Prorector responsabil cu servicii studenţeşti şi vizibilitate, conf.univ.dr. Olivia Ligia Burtă, Director al Centrului de Consiliere și Servicii privind Cariera (CCSC), pshiholog dr. Adriana Borza şi Preşedintele CC PPP (Consiliul consultativ pentru parteneriatul public-privat), prof.univ.dr.Aurel Căuş, în timp ce patronii au fost reprezentanţi de către Ioan Lucian, Preşedinte FPB (Federaţia Patronilor Bihor), Ioan Mintaş, Preşedinte CLIMMORADEA (Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii), Constantin Badea, Director General CCI Bihor (Camera de Comerţ şi Industrie Bihor), Constantin Jurcă, Preşedinte Asociaţia Cluster Zepher, dr. Sebastian Nemeth, Preşedintele Colegiului Farmaciştilor Bihor, dr. Vajda Eva Monica, din partea Colegiului Medicilor Bihor şi Dorel Puchianu, Secretar FOP.

Scopul acestei întâlniri a fost identificarea unui interes comun între mediul de afaceri din judeţul Bihor şi Universitatea din Oradea. Întâlnirea a fost deschisă de domnul Ioan Lucian care a făcut referire la Memorandumul pentru Bihor propus de către reprezentanţii mediului de afaceri forţelor patronale, academice, politice, culturale, etc, cu alte cuvinte tuturor celor care pot contribui la evoluţia judeţului nostru. Cu această ocazie, Universitatea din Oradea a fost invitată să se implice în acest proiect şi să vină cu propuneri care vor fi incluse în acest Memorandum. „La Oradea s-a dat semnalul coagulării mişcării patronale din România”, a declarat Ioan Lucian.

Au luat pe rând cuvântul: domnul Ioan Mintaş, dr. Sebastian Nemeth, dr. Vajda Eva Monica, domnul Constantin Badea, domnul Constantin Jurcă şi domnul Dorel Puchianu.

Domnul Rector, prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău a declarat că „Universitatea din Oradea este, în principiu, dornică să sprijine tot ceea ce mediul de afaceri propune în vederea dezvoltării judeţului Bihor” şi că Memorandumul este de bun augur. Din partea universităţii a luat cuvântul şi prof.univ.dr. Aurel Căuş care a susţinut importanţa unei comunicări permanente cu mediul  socio-economic local şi a legăturii dintre perioada de studiu şi cea de practică a studenţilor de la Universitatea din Oradea.

În cadrul întâlnirii s-au dezbătut idei pentru o viitoare colaborare ce va urma a fi concretizată prin semnarea unor protocoale.

Concluzia acestei întâlniri a fost că doar împreună, mediul academic şi mediul de afaceri, alături de partenerii lor vor putea deveni utili pentru regiune şi vor găsi soluţii astfel ca tinerii absolvenţi ai facultăţilor din Oradea să fie pregătiţi să lucreze la firmele din judeţul Bihor.


Image Image Image Image Image Image