În deschiderea conferinţei domnul rector a subliniat temele pe care doreşte să le abordeze, şi anume: Raportul anual de activitate al Rectorului pentru anul 2016, cifrele de şcolarizare şi acţiunile/evenimentele ce vor avea loc în perioada imediat următoare la universitate. Raportul de activitate va fi susţinut în luna aprilie în faţa Senatului Universităţii din Oradea. Acesta este structurat pe un capitol financiar, un capitol de resurse umane şi un capitol de zonă de cercetare.

Acesta este făcut public pe site-ul oficial al universităţii şi poate fi accesat: https://www.uoradea.ro/display12927 .

Rectorul a făcut referire la faptul că Universitatea din Oradea continuă să facă parte din clasamanetul primelor 10 universităţi la nivel de ţară. Bugetul cheltuit în anul 2016  a fost de 145 mil. lei . Cheltuielile pentru activitatea de bază au reprezentat aproximativ 127 mil. lei, în timp      ce 6 300.000 lei este suma alocată proiectelor cu finanţare din fonduri externe. 2 500 000 lei reprezintă suma cheltuită pentru activitatea de cercetare, iar o sumă importantă a fost alocată din bugetul de stat pentru drepturile salariale ale angajaţilor din perioada 2008 – 2011.

“În prezent la Universitatea din Oradea există 15 facultăţi autorizate să funcţioneze, iar acestea şi-au păstrat domeniile de studii, dintre care 99 sunt acreditate, iar un domeniu, respectiv arhitectura, are doar autorizare de funcţionare. În fiecare domeniu există cel puţin un program de şcolarizare unde vom organiza admitere în această toamnă”, a declarat Rectorul.

Domnul Rector a anunţat calendarul evenimentelor organizate de Universitatea din Oradea din lunile aprilie – mai şi a amintit şi de cele 21 de activităţi extracuriculare.

Un aspect important pe care l-a subliniat Rectorul Universităţii din Oradea este faptul că la nivel universitar există un proces dinamic de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale ale studenţilor şi că în perioada imediat următoare va fi aprobat Regulamentul de funcţionare a Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti.

În continuare, a luat cuvântul doamna Prorector responsabil cu servicii studenţeşti şi vizibilitate, conf.univ.dr. Ligia Burtă care a abordat subiectul burselor şi anume a vorbit despre cuantumul de burse propus subliniind faptul că “avem susţinerea Asociaţiilor studenţeşti pentru aceste propuneri”. Doamna Prorector a mai declarat că există mai multe categorii de burse şi că CRF (Consiliul de Resurse Financiare) a propus ca anumite burse (ex.burse doctorale, burse sportive) să fie suplimentate din surse proprii.

În încheierea conferinţei domnul Rector, prof.univ..dr.habil Constantin Bungău a răspuns întrebărilor jurnaliştilor şi a ţinut să precizeze că Ministerul “ne obligă să alocăm locuri bugetate acelor domenii care asigură dezvoltarea sustenabilă şi competitivă a societăţii şi că acest lucru este respectat la Universitatea din Oradea”. “Prin tot ceea ce facem”, a mai declarat dumnealui, “încercăm să păstrăm echilibrul instituţiei noastre, din toate punctele de vedere”.


Image Image Image Image Image Image