Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” a funcţionat din anul 2011 ca Centrul de Studii Imperiale în cadrul Facultății de Istorie, Geografie și Relații Internaționale, iar începând cu anul 2013, structura de cercetare a fost acceptată sub egida Academiei Române ca Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”.

Ca entitate istorico-geografică distinctă, regiunea Crişana este încă insuficient cercetată din punct de vedere istoric, demografic, etnografic şi etnologic.  În contextul procesului de consolidare a Uniunii Europene şi a globalizării, cercetările realizate de către centrele universitare ar putea realiza punţi importante de legătură şi colaborare intre ţările din Europa.  Centrul de Studii Interdisciplinare Oradea-Chişinău studiază, ca într-o oglindă, destinul românilor din două provincii de extremă – Basarabia şi Vestul românesc.

Existenţa în Oradea a Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir“ se justifică prin tot ceea ce au realizat membrii săi până în prezent, printr-un efort ştiinţific de apreciat, dar şi prin ceea ce poate deveni el la frontierele estice al Uniunii Europene.

Activitatea centrului a fost foarte bogată de-alungul celor cinci ani de existenţă, ea constând în cercetare interdisciplinară în domeniul ştiinţelor socio-umane, cooperare ştiinţifică cu universităţi şi instituţii de cercetare din ţară şi străinătate, promovarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetării ştiinţifice prin simpozioane, conferinţe, manifestări ştiinţifice, publicaţii, anuare sau volume de autor şi colective. Domeniile de activitate ale centrului sunt: istorie, sociologie, ştiinţe politice, filosofie, geografie istorică etc.

Istoria este cea care dă identitate unui popor.

Proiectul Pledoarie pentru un institut al Academiei la Oradea - Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” a fost realizat în colaborare și cu sprijinul financiar al Consiliul Județean Bihor.

Image

 

Broșura CSI 5 ani

Pliant CSI 5 ani