La acest eveniment sportiv universitar vor participa universități din Polonia, Slovacia, Ucraina și România. Obiectivele programului sunt axate pe promovarea integrării tinerilor din comunitățile academice, schimb de experiență în strânsă legatură cu tradițiile, cultura și folclorul țărilor din Europa Centrală și de Est, precum și stabilirea unor noi posibilități de cooperare și îmbogățirea experienței participanților cu accent pe promovarea și dezvoltarea unui stil de viață sănătos și activ în cadrul comunităților academice.

Vor avea loc competiții la următoarele discipline sportive: bowling, volei, baschet, ergometru, floorbal, tenis de masă, la care vor participa echipe mixte, iar la sfârşitul celor 3 zile se va face un clasament general, precum și pe fiecare disciplină în parte.

Participanții sunt studenți la Facultatea de Geografie, Turism și Sport, programele de licență: Educație Fizică și Sportivă, Kinetoterapie, Sport și Performanță motrică şi la programele de master Educație fizică și antrenament sportiv și Kinetoterapia în reeducare funcțională, iar una dintre studente este înscrisă la Facultatea de Medicină și Farmacie, programul de studii Radiologie și Imagistică Medicală.

Lector univ.dr. Szabo-Alexi Paul   


Image Image Image Image Image