Pentru studiile universitare de masterat depunerea dosarelor de concurs începe luni, 5 septembrie 2016, cu excepţia următoarelor facultăţi, după cum urmează:

  • 7 septembrie 2016 pentru Facultatea de Litere
  • 12 septembrie 2016 pentru Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial şi Facultatea de Ştiinţe Economice
  • 14 septembrie 2016 pentru Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
  • 16 septembrie 2016 pentru Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
  • 20 septembrie 2016 pentru Facultatea de Geografie, Turism şi Sport.

Detalii despre calendarul defalcat pe facultăţi se pot găsi pe:

 https://www.uoradea.ro/Admitere.

Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatele facultăţilor conform programului propriu al fiecărei facultăţi. De asemenea, pentru afişarea rezultatelor şi confirmări se va urmări calendarul propriu al facultăţii.

Calendarul înscrierilor pentru studiile universitare de doctorat este după cum urmează:

  • 04 - 29 iulie şi 29 august - 16 septembrie 2016 - înscrierea şi susţinerea testului de limbă - la Facultatea de Litere, conform programului afişat la Decanat şi la SSUD şi postat pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat;
  • 13 - 29 iulie şi 6 - 15 septembrie 2016 - înscrierea pentru admiterea la studiile universitare de doctorat - la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca nouă a Universităţii, Etaj 4.

 Vă retransmitem taxele de admitere: 

 -    Înscriere – 150 Ron

 -    Contestaţii – 150 Ron

 -    Înmatriculare – 100 Ron

 -    Procesare dosar (pentru studenţii străini) – 150 Euro

 Pentru sesiunea septembrie a concursului de Admitere 2016, Universitatea din Oradea oferă:

 - pentru studiile universitare de licenţă – 294 locuri bugetate  şi 2887 cu taxă.  Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe:

 https://www.uoradea.ro/Admitere+2016+-+Licen%C5%A3%C4%83?structure=Admitere .

- pentru studiile universitare de masterat - 97 locuri bugetate şi 2356 cu taxă. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe:

https://www.uoradea.ro/Admitere+2016+-+Master?structure=Admitere

- pentru studiile universitare de doctorat: 15 locuri fără taxă, 3 locuri pentru tinerii de origine română din Republica Moldova și 196 de locuri cu taxă. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe: 

https://www.uoradea.ro/Admitere+2016+-+Doctorat?structure=Admitere . 

 

Biroul de Comunicare

​Nr. 77 din 02.09.2016