Vă informăm că perioada de confirmare diferă de la o facultate la alta şi vă rugăm să consultaţi site-ul Universităţii din Oradea. Programul de confirmări este următorul:

 • FACULTATEA DE ARTE – 29 iulie -  05 august 2016;
 • FACULTATEA DE CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ – 30 iulie -  02 august 2016 (Etapa I); 04 – 05 august (Etapa a II - a - numai pentru candidații admiși prin redistribuire);
 • FACULTATEA DE DREPT - 29 iulie - 03 august 2016;
 • FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI – 01 - 05 august 2016, ora 12:00;
 • FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL - 01 – 04 august 2016, ora 14:00;
 • FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ - 01 - 02 august 2016 (Etapa I); 05 august 2016 (Etapa a II - a - numai pentru candidații admiși prin redistribuire).
 • FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII - 01 – 04 august 2016;
 • FACULTATEA DE LITERE – 29 iulie 2016 – 04 august 2016, ora 12:00;
 • FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE - 01 august – 03 august 2016; 04 august (reconfirmări pentru locurile neconfirmate în Etapa I)
 • FACULTATEA DE PROTECŢIA MEDIULUI - 30 iulie – 04 august 2016;
 • FACULTATEA DE ŞTIINŢE - 01 - 03 august 2016; 03 – 05 august 2016 (pentru candidaţii admişi prin redistribuire);
 • FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO UMANE – 01 august – 04 august 2016.

 

Perioada de confirmări pentru licenţă poate fi consultată aici http://www.uoradea.ro/display10773, iar pentru masterat, aici http://www.uoradea.ro/display10774.

Confirmarea constă în achitatea taxei de înmatriculare de 100 de lei, pentru înscrişii admişi pe loc bugetat. Candidatii admişi pe loc cu taxă vor mai achita şi prima tranşă a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2016 – 2017.

Taxa de înmatriculare poate fi achitată la casieria centrală a Universităţii din Oradea sau prin cont bancar la orice sucursala a Băncii Transilvania – RO71BTRL00501202782511XX, unde se va preciza numele insituţiei, numele şi prenumele candidatului declarat admis, codul numeric personal, facultatea, programul de studiu, an de studiu/an universitar, forma de învăţământ, categoria taxei . După plata taxei, candidaţii vor prezenta chitanţele la secretariatul facultăţii la care au fost admişi.

Informaţii privind taxele pentru studiile de licenţă an universitar 2016-2017 se găsesc aici: https://www.uoradea.ro/display10332 .

Informaţii privind taxele pentru studiile de masterat an universitar 2016-2017 se găsesc aici: https://www.uoradea.ro/display10899 .

Vă solicitam sprijinul în mediatizarea informaţiei referitoare la posibilitatea achitării acestor taxe şi prin virament bancar.  

Vă mulţumim pentru colaborare!

 

Biroul de Comunicare