Continuând tradiţia ultimilor ani, Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic al Universităţii din Oradea organizează în fiecare an cursuri de formare a personalului didactic pe diverse teme specifice educaţiei non-formale: „Dezvoltarea echipei”, „Comunicare didactică”, „Elemente de bază în turismul şcolar”, „BLS – acordarea primului ajutor”, „Didactica expresivităţii”, „Alternative în educaţia plastică”, „Animatori pentru activităţi de tineret”, „Iniţiere în tehnica şi arta fotografică” „Iniţiere în construcţia şi promovarea imaginii unităţii şcolare si a imaginii personale”, „Umorul în educaţie prin caricatură”, „Educaţia şi mass-media. Tehnici de realizare a filmelor didactice”, cursuri incluse în programul „Educaţia pentru calitate în formarea formatorilor”.

Taxa de participare este de 100 lei / persoană şi acoperă cazarea participanţilor, 4 mese, transportul participanţilor cu autocarul pe relaţia Oradea – Stâna de Vale şi retur, respectiv plata formatorilor. Cazarea se va face la Complexul Studenţesc Gaudeamus din Stâna de Vale în camere de 4, 5 şi 8 paturi suprapuse, iar masa se va servi la cantina cabanei. Taxa se poate achita la d-l conf.univ.dr. Valentin Blândul, la Universitatea din Oradea, Pavilionul E, parter, cabinet E 013 (lângă Aula Magna), tel. 0259 408788 / 0745 267047 (înscrierea candidaţilor va fi confirmată în momentul achitării taxei de participare). În vederea achitării acestei taxe este necesară o programare prealabilă la numerele de telefon menţionate. Înregistrarea participanţilor se va face on-line la adresa http://cursuristanadevale.blogspot.com.

            Pentru orice informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie!

           

Persoană de contact: conf.univ.dr. Valentin Blândul, Universitatea din Oradea, D.P.P.P.D. str. Universităţii nr. 1, Oradea, Catedra de Pedagogie, Pavilion E, cabinet E  013, tel: / fax  0259 408788, 0745 267047, e-mail bvali73@yahoo.com

 

Responsabil de curs:

Conf.univ.dr. VALENTIN BLÂNDUL