La acest eveniment au participat peste 30 de instituţii din ţară şi din străinătate. Dintre cei prezenţi putem aminti Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, precum şi universităţi de prestigiu din Rusia, Taiwan, Armenia, Iran, Ucraina, Moldova etc.

Juriul, format din reputaţi cercetători din ţară şi străinătate, a recompensat rezultatele cercetării reprezentanţilor Universităţii din Oradea cu 6 medalii de aur şi o diplomă pentru următoarele brevete:

  • Medalia de aur „Gânditorul de la Hamangia” pentru Procedeu de generare a danturii cilindrice curbe cicloidale, autor STĂNĂŞEL IULlAN
  • Medalia de aur Inventica 2016 pentru Metoda de recuperare a ionului de plumb din solutii reziduale apoase, autori GAVRIŞ GEORGETA, STĂNĂŞEL OANA DELIA
  • Medalia de aur Inventica 2016 pentru Metoda pentru determinarea în timp real a vitezei reacţiei de hidroliză a amidonului cu amilaze, autori CĂRĂBAN ALINA MARIA, GAVRIŞ GEORGETA, BUNGĂU SIMONA; ŢARCĂ RADU CĂTĂLlN; ŢARCĂ lOAN CONSTANTIN; FILIP MONICA SANDA
  • Medalia de aur Inventica 2016 pentru Metoda de determinare a acidului ascorbic din fructe, autori BUNGĂU SIMONA; GAVRIŞ GEORGETA, CĂRĂBAN ALINA MARIA, FODOR ALEXANDRINA, PETREHELE ANDA, IOANA GRAŢIELA
  • Medalia de aur Inventica 2016 pentru Dispozitiv modular pentru prelucrarea din aceeaşi prindere a  mai multor electrozi utilizaţi la prelucrarea prin eroziune electrică, autori BUIDOŞ TRAIAN, BLAGA FLORIN, STĂNĂŞEL IULIAN
  • Medalia de aur Inventica 2016 pentru Dispozitivde poziţionare a electrozilor pe maşina de prelucrarea prin eroziune electrică, autori BUIDOŞ TRAIAN, BLAGA FLORIN, STĂNĂŞEL IULIAN
  • Diplomă pentru Catod anodic pentru magnetroanele de putere, autori TEODOR MAGHIAR, PETRU UNGUR, ŞTEFAN ROMAN, MARCEL ROŞCA.

 

 

Prorector responsabil cu managementul cercetării științifice

şi al relaţiilor internaţionale,

Prof.univ.dr. Eugen Victor MACOCIAN


Image Image Image Image Image Image