Obiectivele urmărite au fost: dezvoltarea abilităţilor de modelare 3D şi 2D utilizând Solid Edge; dezvoltarea abilităţilor de simulare a funcţionării sistemelor tehnice utilizând Solid Edge; dezvoltarea abilităţilor de utilizare a modulelor de tip CAE (Computer Aided Engineering) din Solid Edge.

Activităţile desfăşurate au fost: modelare 3D utilizând Solid Edge; modelare 2D utilizând Solid Edge; simularea funcţionării sistemelor tehnice utilizând Solid Edge; utilizarea modulului de tip CAE din cadrul Solid Edge.

Activitatea cercului din anul universitar 2015/ 2016 s-a finalizat printr-un Concurs de proiectare utilizând SOLID EDGE. Concursul s-a desfăşurat sub auspiciile SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI IMT 2016. Tematica concursului a fost stabilită împreuna cu SC COMAU ROMANIA. Juriul concursului a fost format din: ing. Florea Gheorghe (COMAU ROMANIA), prof. dr. ing. Blaga Florin, prof. dr. ing. Pele Alexandru- Viorel, conf. dr. ing. Stănăşel Iulian, conf. dr. ing. Buidoş Traian (toţi de la Universitatea din Oradea).

Concursul a fost organizat pe două categorii: începători şi avansaţi.

                Rezultatele concursului sunt următoarele:

  • ÎNCEPĂTORI:
  • Premiul I: GOMAN  RĂZVAN, anul II RI;
  • Premiul al II-lea: CHEȘELI  RALUCA, anul II IEDM;
  • Premiul al III-lea: GROZA  DRAGOȘ, anul II TCM.
  • AVANSAŢI:
  • Premiul I: POPOVICIU ALIN, anul III TCM;
  • Premiul II: PANTOVICI   RĂZVAN, anul IV IEDM;
  • Premiul III: MARIAN SERGIU, anul III TCM.

Toţi participanţii la concurs au primit Diplome de Participare.

 

prof.univ.dr.ing. Florin-Sandu Blaga

Directorul Departamentului de Inginerie Industrială


Image Image Image