Cu acest prilej, sub egida Consorțiului de Inginerie Economică,  s-a organizat și Concursul Științific Studențesc în domeniul Inginerie și Management „Prof. univ. dr. ing. Moise Țuțurea”. Concursul a fost organizat pe două secțiuni: Management și Marketing. Comisia de concurs a fost formată din:

Conf.dr. Cătălin Drob - Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău Conf. dr. Delia POP – Universitatea din Oradea Conf. dr. Dan Miricescu – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Ș.l. dr. Iuliana Caraman - Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău Ș.l. dr. Crina Radu - Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău.

Din partea Universității din Oradea au participat trei studenți de la Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică, specializarea Inginerie Economică în Domeniul Mecanic. Aceștia sunt: Cristina Vereș – anul III (la secțiunea Marketing), Bogdan Gale și Răzvan Pantovici din anul IV (la secțiunea Management).

Studenții orădeni s-au întors de la concurs cu rezultate foarte bune, obținând locul I la secțiunea Marketing și locul II la secțiunea Management. Astfel, la secțiunea Marketing studenta Cristina Vereș a obținut locul I cu lucrarea “Guerilla – marketing – un nou mod de abordare a pieței”. La secțiunea Management, studenții Răzvan Pantovici și Bogdan Gale au obținut locul II cu o lucrare de interes, „Leasing-ul de personal – formă actuală de angajare”.

Ambele lucrări au fost foarte bine apreciate atât de comisia de concurs cât și de ceilalți participanți, precum și de publicul din sală. A fost apreciat în mod deosebit modul de prezentare a lucrării realizată de către cei doi studenți din anul IV - Răzvan Pantovici și Bogdan Gale.

Ambele lucrări au fost coordonate de d-na conf. dr. Delia POP.


Image Image Image Image Image