Evenimentul la care au participat cadre didactice de la mai multe facultăţi de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, personalităţi marcante din mediul academic orădean, doctoranzi, masteranzi și studenți teologi s-a înscris în seria de manifestări științifice organizate de către Universitatea din Oradea cu prilejul Săptămânii Științifice, Ediția a XVII-a.

           Lucrările simpozionului naţional s-au desfășurat în sala de conferințe a Bibliotecii Universității Oradea în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a Rectorului Universității din Oradea, Prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău, a Președintelui Senatului Universității din Oradea Prof. Univ. dr. Sorin Curilă și a altor invitați, fiind dedicată prezentării referatelor.

          În cuprinsul lucrărilor simpozionului au fost reliefate cu venerație și recunoștință aspecte din prodigioasa activitate a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, cel care a  rămas în memoria Bisericii noastre ca o personalitate de o complexitate rar întâlnită. Tipograf, arhitect de biserici, caligraf, sculptor, orator fără egal și cunoscător al multor limbi străine, mitropolitul de origine georgiană s-a dovedit în acelaşi timp a fi un bun chivernisitor al Bisericii, cu spirit filantropic şi chemare spre nevoile credincioşilor pe care i-a păstorit.

             În întreaga sa activitate, pastorală, culturală,  tipografică şi predicatorială, atât ca episcop cât și ca mitropolit, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul l-a întruchipat pe adevăratul păstor care investește suflet pentru credincioşii săi. Viaţa lui a fost o întreagă jertfă de muncă şi de râvnă pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos, propășirea Bisericii, consolidarea limbii literare românești şi luminarea credincioşilor.

             Partea a doua a lucrărilor s-a desfășurat în cursul zilei de Joi 26 mai 2016 și a continuat cu prezentarea referatelor  dedicate simpozionului, de data aceasta reliefându-se aspecte legate de rolul și importanța Bisericii, a familiei și a școlii în educația religioasă a tineretului.   

               La finalul lucrărilor simpozionului naţional, Preacucernicul Părinte Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, decanul facultăţii, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru implicarea și participarea la acest simpozion, precum şi tuturor oaspeților prezenți, menționând că toate referatele prezentate vor fi concretizate într-un volum dedicat manifestării. 

Image           Image  Image  Image  Image  Image