Manifestările cu caracter didactic din cadrul saptămânii științifice organizate la Facultatea de Litere au debutat cu un seminar motivaţional organizat împreună cu Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”. În cadrul seminarului studenţii de la Litere şi elevii de la două licee orădene, Liceul economic Partenie Cozma şi Liceul greco-catolic, au fost impulsionaţi să găsească diferite argumente pentru învăţarea limbilor moderne în cadrul unei dezbateri. S-a pus de asemenea în discuţie potenţialul didactic al filmelor motivaţionale. Cele mai bine fundamentate discursuri și argumentări ale elevilor au fost premiate de reprezentaţii Facultăţii de Litere.

 

Vineri 27 mai a avut loc întâlnirea profesorilor de germană şi franceză din mediul universitar şi preuniveritar în cadrul Simpozionului didactic Blended learning. Noi provocări în predarea limbilor germană şi franceză ca limbi străine. 50 de cadre didactice din Oradea şi Bihor, precum şi invitata specială Julie Evrard de la Universitatea Charles de Gaulle Lille 3 din Franţa, au dezbătut teme legate de modernizarea procesului educaţional cu ajutorul tehnologiilor de ultimă oră. Prof. Carmen Bubela şi prof. Loredana Vereș de la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea au prezentat în plen soluţii concrete de folosire a smartboard-ului respectiv a emisiunilor de divertisment ca instrumente în predarea limbilor germană şi franceză. Asist. dr. Teodora Cernău (Facultatea de Litere) a prezentat conceptul de blended learning bazat pe dezvoltarea creativităţii şi a gândirii critice la elev. Lect. dr. Veronica Buciuman a pus în aplicare acest concept simulând o activitate de predare şi învăţare a limbii germane prin cooperare. Lect. dr. Denisa Igna a vorbit despre proiectele desfăşurate în acest an şcolar/universitar în cooperare cu colegii din mediul preuniversitar, în cadrul mesei rotunde cu care s-au încheiat lucrările secțiunii de germană. Participanții de la secțiunea de limba franceză (Julie Evrard, prof. Etelka Kiss, prof. Mariana Dvorzsik, prof. dr. Vasile Bidiliţa și studenții Sandra Borta, Melisa Porge și Bogdan Bucur) au vorbit depre strategii alternative în predarea limbii franceze, predarea limbii franceze cu ajutorul benzilor desenate, etc. Studenții au vorbit și despre experiența dobândită în urma orelor de franceză pe care le-au ținut la gradinița nr. 56, în cadrul unui proiect de voluntariat.

 

Concluziile formulate la finalul manifestărilor au subliniat faptul că nevoia de modernizare a actului de predare a limbilor moderne (germana, franceza) este acută şi că astfel de întâlniri, prin care profesorilor din şcoli li se mijloceşte accesul la cele mai noi rezultate ale cercetării în domeniul predării limbilor moderne sunt necesare şi binevenite. Totodată, în urma dezbaterilor comune despre modalităţile optime de aplicare a acestor rezultate din domeniul ştiinţelor educaţiei în munca cu elevii, cadrele didactice universitare au primit un feed-back foarte util despre noile direcţii înspre care să-şi îndrepte atenţia în cercetare.

 

Repsonsabil comunicare Facultatea de Litere

Lect. Dr. Veronica Buciuman


Image Image Image Image