Conferinţa a început la ora  11:30, la Biblioteca Universităţii din Oradea şi s-a desfăşurat prin organizarea a trei secţiuni secţiuni: Procese sociale în România actuală, Asistenţa socială în societatea contemporană, Secţiunea doctoranzilor. La conferinţă s-au prezentat peste 50 de participanţi, alături de moderatorii secţiunilor şi de organizatori.

La fiecare secţiune, prezentările au fost evaluate de către moderatori în funcţie de câteva criterii care au luat în considerare actualitatea temei, corectitudinea metodologiilor de cercetare şi calitatea discursurilor. În consecinţă s-au acordat premii pentru cele mai bine evaluate lucrări de la fiecare secţiune. Premiile au constat în cărţi şi diplome.

Conferinţa studenţească a constituit un bun prilej de relaţionare a participanţilor, oferind posibilitatea unor reale autoevaluări în legătură cu nivelul şi performanţele personale în înţelegerea şi interpretarea problemelor specifice domeniilor vizate de conferinţă. De asemenea această manifestare a prilejuit participanţilor evaluarea propriilor programe de studii, comparativ cu programe de studii similare desfăşurate la alte universităţi. Totodată această manifestare ştiinţifică a reprezentat un bun exerciţiu pentru dezvoltarea calităţilor oratorice, pentru concentrare şi promtitudine în contexte formale, lucruri necesare în activităţile viitoare, pe care studenţii le vor desfăşura în mediul universitar.

Lector univ. dr. Dragoş Dărăbăneanu

 

 

Image

Image

Image   

Image  

Image