Scopul acestei manifestări a fost acela de a prezenta de către cadrele didactice din Deprtament și din străinătate, cunoștințele teoretice și practice din domeniul ingineriei și să le coreleze cu abilitățile de cercetare, având ca rezultat o serie de lucrări științifice care pun în evidență eforturile creative și intelectuale ale acestora. Conferința a creat cadrul adecvat pentru prezentarea şi dezbaterea rezultatelor ştiinţifice şi tehnice obţinute de către cadrele didactice pe parcursul anului trecut.

Conferința a constituit un bun prilej pentru cadrele didactice și studenții din diverse centre universitare, din diverse Țări, de a schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de a lega prietenii și colaborări viitoare.

Au fost acceptate 80 de lucrări științifice, grupate în 2 secțiuni: S1 – Inginerie Industrială, S2 – Inginerie și Management.

Conferința Științifică Internațională „Innovative solutions for sustainable development of textiles and leather industry" (”Soluții inovative pentru dezvoltarea sustenabilă a industriei de textile și pielărie”) 2016 s-a bucurat de prezența a 50 de participanți,  cadrele didactice coordonatoare  și studenți din 7 centre universitare (Arad, Brașov, București, Chișinău, Iași, Sibiu și Oradea), iar din străinătate: Bulgaria, Spania, Portugalia, Turcia, Serbia, Grecia, Bangladesh, Belgia, Italia, Canada.

La reușita manifestării au contribuit esențial cadrele didactice din comitetul editorial și de organizare, Liliana Indrie, Sabina Gherghel, Adina-Victoria Albu, Liliana Doble, Marius Șuteu, Nicoleta Andreescu, Simona Tripa, Cristina Secan, Dorina Oana, Ioan Oana precum și studenții: Ioana Filip, Denisa Horgoș, Anca Vilciuk, Roxana Roșu, Adriana Indrie și alții. 

Conf.univ.dr.ing. Liliana Indrie – Coordonatorul Conferinței

      Șef lucr.dr.ing. Adina-Victoria Albu – Director de Departament

Image  Image  Image  

Image  Image  

Image  

Image