Beneficiarii noştri au fost tinerii care îşi consacră viaţa catedrei  la toate nivelurile educaţiei şcolare şi pregătirii academice.

Timp de douăzeci de ani, colectivul DPPD, restrâns, (iniţial doar trei cadre didactice,  actualmente  zece), a pregătit formatori în domeniul psihopedagogic pentru specializarile automatizări şi calculatoare, biologie, canto, chimie, design, drept, educaţie fizică, educaţie tehnologică, electromecanică, electronică, electrotehnică, energetică, filozofie, fizică, geografie, informatică, interpretare instrumentală, istorie, kinetoterapie, limba engleză, limba franceză, limba germană, limba română, maşini unelte, matematică, mecanică fină, mecanică, pedagogia artei, pedagogie muzicală, pictură, profesor documentarist, psihologie, sculptură, știinţe economice, știinţe sociale, T.C.M., teologie baptistă, teologie ortodoxă, învăţători – lb. româna, învăţători – lb. maghiară, educatoare – lb. română, educatoare – lb. maghiară.

Munca colectivului DPPD este recunoscută de absolvenţii Programului de formare psihopedagogica, prin, calitatea procesului didactic, a practicii pedagogice si cercetarii stiintifice.

Pentru a marca aceste două decenii de activitate în slujba pedagogiei, DPPD-ul a întocmit un calendar de activităţi în care vor fi antrenaţi studenţii Universităţii din Oradea, Universitatea „Emanuel” Oradea, cadrele didactice universitare, în perioada 16 – 30 mai 2016, respectiv  25 - 27 noiembrie 2016.

Activităţile stiintifice omagiale, având o arie tematică diversă, şi-au propus să aducă în actualitate şi personalitatea unui mare pedagog orădean, autor de cărţi de specialitate şi mentor pentru mai multe generaţii de dascăli – Ioan Comănescu.

            Ataşăm Calendarul manifestărilor ştiinţifice omagiale.

Colectivul DPPPD

Image

Image

Image

Image

Image     Image  

Image  

Image  

Image