Scopul acestei manifestări a fost acela de a stimula studenții să-și coreleze cunoștințele teoretice și practice din domeniul ingineriei cu abilitățile de cercetare, având ca rezultat o serie de lucrări științifice care pun în evidență eforturile creative și intelectuale ale acestora. Simpozionul a creat cadrul adecvat pentru prezentarea şi dezbaterea rezultatelor ştiinţifice şi tehnice obţinute de studenți pe parcursul pregătirii profesionale.

Simpozionul a constituit un bun prilej pentru studenții din diverse centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoștințe, dar și de a lega prietenii și colaborări viitoare.

Au fost acceptate 30 de lucrări științifice, grupate în 5 secțiuni: S1 - Sisteme electroenergetice de transport și distribuție. Sisteme electroenergetice performante. Fiabilitate, S2 - Materiale și tehnologii, S3 - Resurse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiență energetică, S4 - Ingineria și protecția mediului. Ecologie, S5 - Management, marketing şi legislaţie în domeniul energetic.

SERM STUDO 2016 s-a bucurat de prezența a 50 de studenți însoțiți de cadrele didactice coordonatoare din 6 centre universitare (Alba Iulia, Brașov, Craiova, Reșița, Târgu Mureș și Oradea).

Un juriu, format din cadre didactice universitare, a acordat diplome și premii, constând în cărți tehnice de specialitate, celor mai originale și valoroase lucrări.

Studenții energeticieni ai Universității din Oradea au fost prezenți în cadrul simpozionului cu un număr de 21 de lucrări științifice. Dintre acestea, o lucrare a fost distinsă cu premiul întâi, având ca autori pe Zsigo Csaba, Duluș Petroniu și Moțoc Dan; o lucrare a primit premiul al doilea, două lucrări premiul al treilea, iar patru lucrări au obţinut menţiune.

Pe lângă partea ştiinţifică, cei prezenţi au mai participat la activităţi sportive (Cupa Tesla la tenis de masă și un mini-campionat de fotbal) şi de agrement (drumeţie la Izvorul Minunilor, foc de tabără), activități care au completat în mod plăcut agenda simpozionului.

La reușita manifestării au contribuit esențial cadrele didactice din comitetul editorial și de organizare, precum și studenții din comitetul de organizare al SERM STUDO 2016: Chirea Vlad, Herman Robert, Păscui Marius, Vereș George,Vese Cristian, Voina Mircea și alții.

Image  Image  Image  Image  Image  Image