Numărul voturilor obţinute de candidaţi este:

  • Prof.univ.dr. Constantin Bungău – 481
  • Prof.univ.dr. Florian Bodog - 442

Conform Regulamentului de alegeri, anexa 2 la Carta Universităţii, rezultatul procesului de alegeri pentru funcția de rector urmează să fie validat de către Senat și transmis la ministerul de resort pentru confirmare.

Mandatul rectorului ales începe odată cu emiterea ordinului de confirmare de către ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

 

BIROUL DE COMUNICARE

Nr. 39 din 22.04.2016