I. Pentru alegerea președintelui Senatului UO s-au înscris în competiţie două cadre didactice, membre ale Senatului UO, conf.univ.dr. Vasile-Aurel Căuş şi prof.univ.dr. Sorin Curilă.

Preşedintele Senatului UO a fost ales prin vot universal, direct şi secret.

La ședință au participat toți membrii Senatului UO în număr de 76 persoane cu drept de vot. În urma scrutinului au rezultat 75 buletine valabil exprimate și un buletin nul. A fost declarat ales preşedinte al Senatului UO prof.univ.dr. Sorin Curilă, care a întrunit 40 de voturi. Contracandidatul său, conf.univ.dr. Vasile-Aurel  Căuș a obţinut 35 de voturi.

Comisia de numărare a voturilor pe baza propunerilor membrilor senatori a fost compusă din: președinte comisie, Pașca Daniel și membrii comisiei, Pater Sorin și Boldan Ionuț

II. Pentru alegerile președintelui, vicepreședintelui și secretarului general al studenților în Senat au participat la vot cei 19 studenți membri în Senat.

În urma exprimării voturilor au fost aleși următorii:

Președinte al studenților în Senat – Ionuț-Marian Boldan – cu unanimitate de voturi.

Vicepreședinte studenților în Senat - Andrei-Nicolae Crăciun - cu 16 voturi.

Secretar general al studenților în Senat - Marian-George Sima - cu unanimitate de voturi.

 

Biroul de Comunicare