Manifestarea, aflată la a doua ediție, va avea loc la Biblioteca universității și este concepută drept o punte de comunicare între diferite domenii având pădurea și arborii în centrul atenției. De la abordări specifice domeniului silviculturii până la utilizarea durabilă și prietenoasă cu mediul a resurselor multiple ale pădurii, de la problemele pădurii determinate de poluare și nevoia stringentă de reciclare a deșeurilor cu impact direct sau indirect asupra pădurii, până la diversitatea tradițiilor legate de producerea obiectelor din lemn și reflectarea în arhitectură sau artă a complexității structurale a pădurii, paleta de subiecte abordate este generoasă și deschisă unei participări cât mai diverse.

Șef lucr.dr.ing. Marinela BODOG

Facultatea de Protecția Mediului

Image