În continuare oaspetele a prezentat succint momentele principale ale evoluţiei învăţământului superior pentru acest an universitar. A menţionat că contractele instituţionale de finanţare sunt încheiate cu universităţile bazându-se pe principiul pragmatic, respect între părţi, încredere şi predictibilitate. În ceea ce priveşte cercetarea, domnul Ministru a precizat că se află într-o situaţie bună iar ansamblul proiectelor pentru planul naţional pleacă de la cercetarea fundamentală până la cercetarea aplicativă şi rezultate directe.

În încheiere, domnul Ministru Adrian Curaj a evidenţiat faptul că „performanţa duce la excelenţă” şi a răspuns întrebărilor adresate de universitarii orădeni prezenţi la şedinţă. 

Biroul de Comunicare

Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image  Image