Vizita profesorului Vosniakos la Universitatea din Oradea reprezintă o deschidere importantă în vederea conștientizării problemelor ecologice din zonă, facilitând schimburile de date ştiinţifice şi cooperarea regională între instituţii, stabilirea unor politici şi strategii în domeniul protecţiei și managementului mediului, precum și includerea în proiecte de cercetare comune. În acest sens reprezentantul Asociaţiei Balcanice de Mediu (B.EN.A) a avut întâlniri cu membrii Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) şi cu specialişti din cadrul facultăţilor.

Totodată cele două instituţii vor realiza în comun o conferinţă ştiinţifică în anul 2017, intitulată „Health Risk and Environmental Management” la Oradea.

Asociația Balcanică de Mediu (Balkan Environmental Association – B.EN.A.) este o organizație științifică internațională neguvernamentală, înființată în 1998 în cadrul Institutului pentru Tehnologie și Educație „Alexander” din Salonic (Grecia), fiind recunoscută de autoritățile din Grecia, organismele acreditate din Uniunea Europeană și Ministerul Afacerilor Externe al Greciei. Asociația reunește oameni de știință, cadre universitare, experți, specialiști cu preocupări în domeniul managementului de mediu, dar și institutii de profil, şi are în prezent mai bine de 4.000 de membri activi din peste 15 ţări balcanice, alte ţări din Europa şi cele care au ieşire la Marea Neagră. A organizat peste 90 de conferințe, simpozioane științifice, workshop-uri, mese rotunde etc. Comunicările prezentate în cadrul conferințelor sunt publicate în propriul jurnal științific intitulat “Journal of Environmental Protection and Ecology” JEPE, cotat ISI.

De asemenea, B.ENA. coordonează activităţile de promovare şi diseminare desfăşurate în cadrul unor Proiecte internationale sub programele: Program Cadru 7 al UE, Horizont 2020, Programul Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013” etc.

B.EN.A. a derulat în zona balcanică (România, Bulgaria, Serbia și Croația) Programul de proiecte și burse în domeniul protecției mediului, până în prezent fiind finanțate 147 proiecte și peste 260 burse de cercetare pentru tineri cercetători. Programul se adresează cercetătorilor/specialiștilor din institute de cercetare, proiectare/dezvoltare, universități, din firme de stat și private care desfășoară activități de cercetare în domeniul prevenirii și combaterii poluării și au posibilități sau acces la dotarea necesară realizării cercetărilor de mediu, care au un semnificativ caracter experimental.

Biroul de Comunicare

 

 

 

Profesorul dr. Fokion Vosniakos semnând în Cartea de Onoare a Universităţii din Oradea