Temele cele mai importante înscrise la ordinea de zi au fost: demararea procedurii de evaluare externă a calităţii în vederea schimbării calificativului „Încredere” în „Grad ridicat de încredere”; Raportul Rectorului privind starea Universităţii din Oradea pentru anul 2012 şi Raportul privind gradul de îndeplinire a Planului Operaţional pentru anul 2012; extinderea sălii de atletism sau reorganizarea bazei Gaudeamus din Stâna de Vale.

 

a. Rectorul universităţii, prof. univ. dr. Constantin Bungău - invitat special la şedinţa forului normativ împreună cu prorectorul prof. univ. dr.  Ioan Ţara - a prezentat astăzi,  în plenul Senatului, Raportul Anual privind Starea Universităţii din Oradea.

Momentul prezentării Raportului anual este un moment crucial pentru orice instituţie publică şi, cu deosebire pentru orice instituţie autonomă, cum este universitatea. Pentru instituţiile academice, obligativitatea prezentării Raportului şi calendarul de prezentare  sunt obligaţii statuate prin articolele 130 şi 213 ale Legii Educaţiei Naţionale.

Raportul prezentat astăzi este structurat în nouă capitole care redau situaţia financiară a universităţii, situaţia fiecărui program de studii, situaţia personalului instituţiei, rezultatele activităţilor de cercetare, situaţia respectării eticii universitare şi eticii cercetării, situaţia posturilor vacante, cea a inserţiei profesionale a absolvenţilor precum şi situaţia încasărilor din granturile de cercetare, (costurile cu regia incluse în programele de cercetare derulate de Universitate).

Materialul complet  - 80 pagini - poate fi consultat pe site-ul Universităţii din Oradea, www.uoradea.ro, prin butonul „Informaţii publice” – „Raportul anual al Universităţii din Oradea”.

 

 Materialul Raportului privind gradul de îndeplinire a Planului operaţional pentru anul 2012, material întocmit de către Consiliul de Administraţie a fost înaintat cu două săptămâni înainte Preşedintelui Senatului, prof. univ. dr. Sorin Curilă,  care l-a distribuit tuturor membrilor Senatului şi a organizat analiza detaliată a fiecărui capitol, repartizând punctual părţi din Raport către câte o Comisie a Senatului. Preşedinţii Comisiilor senatoriale după o primă lectură au cerut completări şi îmbunătăţiri ale documentului. După ajungerea la varianta finală, ei au întocmit referate scrise cu privire la situaţia compartimentului analizat şi au formulat recomandări.

În şedinţa de astăzi, Rectorul Universităţii, Constantin Bungău a prezentat pe scurt Concluziile Raportului, iar Preşedintele Senatului, Prof. univ. dr. Sorin Curilă, a prezentat, în sinteză, Rapoartele Preşedinţilor Comisiilor Senatului.

Senatul a aprobat Raportul sub rezerva introducerii în textul definit a recomandărilor făcute de Senat. Cu aceste ameliorări, textul final va fi considerat aprobat prin semnarea documentului de către Preşedintele Senatului.

 

b. După ce anul universitar trecut, Universitatea orădeană a primit statul de Universitate acreditată cu încredere, conducerea Universităţii îşi propune anul acesta să obţină cel mai înalt statut din  ierarhia universitară.  CA a venit în faţa Senatului cu propunerea ca  Universitatea să se supună unei noi proceduri de analiză pentru a arăta că merită statutul de Universitate cu grad ridicat de încredere.

Membrii Senatului, la recomandarea Preşedintelui Comisiei Senatului pentru Asigurarea Calităţii în Procesul de Învăţământ, prof. univ.  dr. Mariana Mureşan,  au aprobat demararea procedurilor specifice de pregătire a documentelor şi de cerere unui nou proces de evaluare externă a calităţii. (Conform legislaţiei în vigoare, evaluarea va fi făcută de către un organism autonom specializat în evaluări, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS.)

O astfel de reclasare a Universităţii din Oradea nu ar aduce doar beneficii de imagine, plasând instituţia de educaţie orădeană în rândul celor mai bine cotate din România, dar şi beneficii financiare, contribuind decisiv – un spor de peste 30% faţă de finanţarea actuală - la atragerea unei mai bune finanţări din partea Guvernului.

 

c. Conform unei decizii a Senatului Universităţii din Oradea, venită ca urmare a solicitării Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport, sala de atletism - situată în campusul universitar - va fi extinsă în viitorul apropiat cu ajutorul unei sponsorizări şi cu respectarea legilor în vigoare.

Prin această extindere, atleţii universitari orădeni – unii dintre ei având performanţe la nivel mondial – vor avea asigurate condiţii optime de antrenament, iar sala de atletism va putea fi omologată pentru a găzdui competiţii oficiale.

Prof.univ.dr. Lia Pop,

Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale a Senatului Universităţii din Oradea

 

Nr. 54 din 23.04.2013