La începutul întrevederii, doamna director de departament Prof.univ.dr.ing. Helga SILAGHI, a făcut o scurtă prezentare a activităţilor principale ale departamentului, precum şi a membrilor departamentului prezenţi la eveniment şi a competenţelor lor profesionale. In continuare a prezentat câteva laboratoare ale Departamentului de Ingineria Sistemelor Automate şi Management pentru a afla cadrul în care se realizează pregătirea studenţilor de la programele de studii de licenţă: Automatică şi Informatică Aplicată şi Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic şi Energetic, respectiv cea  a studenţilor de la programele de studii de masterat: Sisteme Automate Avansate şi Management şi Comunicare în Inginerie.

Domnul Tudor ȘUHAN - Engineering Manager Leroy Somer, a făcut o prezentare legată de evoluţia în timp a Unitatii de afaceri pe care o reprezintă, ce s-a realizat și softurile utilizate pe partea de inginerie mecanicǎ. În ultima parte a prezentării sale, domnul Tudor ȘUHAN a indicat stadiul lucrărilor la unitatea de afaceri din EMERSON ORADEA SRL de pe platforma industrială a oraşului Oradea.

Întâlnirea a continuat cu o prezentare interesantă legatǎ de laboratorul de testǎri a motoarelor electrice, realizată de domnul Adrian POP – Electrical Motors Laboratory Team Coordinator. Domnul Adrian POP a arǎtat ce s-a realizat la Cluj-Napoca și ce se dorește a se realiza la Oradea pe partea de mașini și acţionǎri electrice, precum și softurile care se vor utiliza.

Cadrele didactice ale departamentului au purtat discuţii cu cei doi specialişti precum și cu Radu DASCALU, specialist pe partea de Resurse Umane, privind colaborările viitoare şi un parteneriat în domeniul ştiinţific.  În ultima parte a întâlnirii, reprezentanţii firmei EMERSON ORADEA SRL au avut discuţii cu câţiva studenţi de la programul de studii de licenţă Automatică şi Informatică Aplicată.

În finalul întâlnirii doamna prof.univ.dr.ing. Helga SILAGHI le-a mulţumit reprezentanţilor de la firma EMERSON ORADEA SRL pentru vizita de lucru şi pentru prelegerile captivante.

Prof.univ.dr.ing. Helga SILAGHI

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei