Lucrările simpozionului naţional au fost precedate de slujba de Te Deum, oficiată în capela cu hramul „Sfântul Teodor Studitul”, a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, cu participarea Chiriarhului Oradiei, profesori de teologie de la mai multe facultăţi de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, invitaţi de seamă, masteranzi şi studenţi.

        La finalul slujbei Preasfinţia Sa a rostit un cuvânt de binecuvântare și felicitare adresat conducerii universităţii, corpului profesoral al facultăţii pentru organizarea şi pregătirea manifestării, subliniind totodată aspecte din viaţa, activitatea, opera şi contribuţia teologică a Sfântului Ioan Gură de Aur, operă asupra căreia trebuie să reflectăm fiecare spre a ne îmbogăţi sufleteşte.

       Partea a doua a manifestării a debutat cu cuvântul de bun venit adresat participanţilor la lucrările simpozionului de către conducerea universităţii, prin intermediul Domnului Prorector, Prof. Univ. Dr. Eugen Macocian, precum şi cu prezentarea programului şi  a participanţilor de către Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, decanul facultăţii.  

           În cuprinsul lucrărilor simpozionului au fost reliefate aspecte din prodigioasa şi complexa operă teologică a Sfântului Ioan Gură de Aur, un iscusit exeget, un fin analist al învăţăturilor Bisericii, gândirea sa inovatoare depăşind cultura vremii.

      Personalitatea sa marcantă a fost unanim apreciată atât în Răsărit cât şi în Apus, fiind supranumit lira de aur, datorită profunzimii tratatelor şi omiliilor teologice pe care le-a scris.     S-a remarcat şi pe tărâm pastoral, el rămânând modelul păstorului de suflete şi al filantropului creştin şi nu în ultimul rând un rugător pentru noi înaintea lui Dumnezeu.

       Toţi vorbitorii prezenţi la lucrările simpozionului au concluzionat genialitatea personalităţii Sfântului Ioan Gură de Aur, cel care a fost şi va rămâne un model şi un teolog de excepţie, un adevărat slujitor al lui Hristos, care a adunat şi va aduna şi pe mai departe în jurul operelor sale, cercetători şi teologi de pretutindeni.

         Participanţii la lucrările simpozionului au apreciat reuşita acestui eveniment şi şi-au exprimat dorinţa de a continua în acest sens tradiţia manifestărilor academice la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”. Alocuţiunile prezentate şi dedicate simpozionului se vor concretiza în publicarea unui volum dedicat evenimentului.