Prezentarea volumului s-a desfășurat la Double Tree by Hilton Hotel Oradea, Sala Donaris. Au luat cuvântul rectorul Universității din Oradea, prof. univ. dr. Constantin Bungău, din partea Consiliului Județean Bihor prof. univ. dr. Anca Dodescu, viceprimarul municipiului Oradea, domnul Mircea Mălan, Preasfinția Sa episcopul greco-catolic Virgil Bercea, preot conf.univ.dr.  Florin Dobrei, consilierul cultural al Episcopiei Devei și Hunedoarei, prof. univ. dr. Dan Octavian Cepraga (Università Degli Studi di Padova - Departimento di Studi Linguistici e Letterari) și prof. univ. dr. Sorin Șipoș, directorul Centrului de Studii Interdisciplinare. 

Rectorul Universității din Oradea, prof. univ. dr. Constantin Bungău, în cuvântul de deschidere, a spus următoarele: „Vă mulţumim pentru întreaga colaborare cu Universitatea din Oradea, domnule rector! În numele cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor Universităţii din Oradea, îmi revine bucuria şi onoarea de a transmite domnului Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, ani mulţi cu sănătate şi bucurii, să își continue misiunea de dascăl, pentru care are o mare vocaţie,  să își desăvârșească opera de cercetare a istoriei naționale, pe care o investighează cu pasiune și onestitate, dar şi de manager în structurile învăţământului superior românesc.“

La rîndul său, Sorin Șipoș, inițiatorul proiectului editorial,  a relatat următoarele: „Titlul volumului Tradiții istorice românești și perspective europene, ales de coordonatori, se regăsește într-o formă fericită în preocupările istoriografice, în concepția istorică și în structura umană a academicianului Ioan-Aurel Pop. Denumirea lucrării reflectă în bună măsură o sintagmă de cercetare folosită frecvent în istoriografia românească,  îndeosebi de Nicolae Iorga și Gheorghe I. Brătianu, „de la național către universal“ sau „investigarea istoriei naționale în context european“. Dar el reflectă și tradiția istoriografică, direcțiile de cercetare și preocupările intelectualilor din Transilvania, îndeosebi ale istoricilor și filologilor,  preocupați să stabilească rolul și locul provinciei în destinul neamului românesc“ ..... „Editarea volumului se constituie într-un gest de recunoștință și de apreciere pentru activitatea științifică de excepție, pentru implicarea Domniei Sale în marile proiecte educaționale, pentru profilul moral și profesional impus de academicianul Ioan-Aurel Pop, într-un moment special, anume, la împlinirea vârstei de 60 de ani“. La final, rectorul Ioan-Aurel Pop le-a mulțumit inițiatorilor proiectului editorial și celor prezenți și a reiterat sprijinul pentru Universitatea din Oradea și Centrul de Studii Interdisciplinare.

Evenimentul a fost organizat de Universitatea din Oradea, Centrul de Studii Interdisciplinare în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova - Facultatea de Istorie și Filosofie, Università Degli Studi di Padova - Departimento di Studi Linguistici e Letterari. Parteneri: Primăria municipiului Oradea, Consiliul Județean Bihor, Episcopia Devei și Hunedoarei, Muzeul Țării Crișurilor, Asociația ”Gheorghe Șincai” a studenților in Istorie.