Pentru studiile universitare de masterat depunerea dosarelor de concurs va începe din:

  • 7 septembrie 2015 pentru Facultăţile de Construcţii şi Arhitectură, de Drept, de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, de Ştiinţe Economice, de Socio Umane.
  • 11 septembrie 2015 pentru Facultatea de Medicină şi Farmacie.
  • 14 septembrie 2015 pentru Facultăţile de Arte, de Geografie, Turism şi Sport, de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, de Inginerie Energetică şi Management Industrial, de Inginerie Managerială şi Tehnologică, de Litere, de Protecţia Mediului, de Ştiinţe, de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”.

Detalii despre calendarul defalcat pe facultăţi se pot găsi pe https://www.uoradea.ro/Admitere .

Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatele facultăţilor conform programului propriu al fiecărei facultăţi.

De asemenea, pentru afişarea rezultatelor şi confirmări se va urmări calendarul propriu al facultăţii.

 Taxele de admitere: 

 -    Înscriere – 150 Ron

 -    Contestaţii – 150 Ron

 -    Înmatriculare – 100 Ron

 -    Procesare dosar (pentru studenţii străini) – 150 Euro

 Pentru sesiunea septembrie a concursului de Admitere 2015, Universitatea din Oradea oferă:

 - pentru studiile universitare de licenţă – 177 bugetate (din care 13 pentru rromi şi 13 pentru tineri de origine română din Republica Moldova cu diploma de bacalaureat obţinută în România) şi 3354 cu taxă.  Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe: https://www.uoradea.ro/Admitere+2015+-+Licen%C5%A3%C4%83 .

Facultatea de Medicină şi Farmacie scoate la concurs, pentru sesiunea din septembrie, 113 locuri la studii de licenţă. Dintre acestea, 80 de locuri sunt la specialitatea Medicină (în limba engleză), în baza suplimentării capacităţii de şcolarizare de către ARACIS. Cifrele de mai sus se referă inclusiv la studenţii non EU şi vor suferi modificări în funcţie de numărul de scrisori de acceptare la studii primite pentru aceştia.

- pentru studiile universitare de masterat - 69 locuri bugetate (din care 4 locuri pentru românii de pretutindeni) şi 2522 cu taxă. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe: https://www.uoradea.ro/Admitere+2015+-+Master&structure=Admitere

- pentru studiile universitare de doctorat: 15 locuri fără taxă, 1 loc pentru tinerii de origine română din Republica Moldova și 150 de locuri cu taxă. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe: https://www.uoradea.ro/Admitere+doctorat+2015&structure=7

 

 

Biroul de Comunicare