Detalii despre calendarul defalcat pe facultăţi se pot găsi pe https://www.uoradea.ro/Admitere .

Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatele facultăţilor conform programului propriu al fiecărei facultăţi.

De asemenea, pentru afişarea rezultatelor şi confirmări se va urmări calendarul propriu al fiecărei facultăţi.

 Taxele de admitere: 

 -    Înscriere – 150 Ron

 -    Contestaţii – 150 Ron

 -    Înmatriculare – 100 Ron

 -    Procesare dosar (pentru studenţii străini) – 150 Euro

 

 Pentru sesiunea iulie a concursului de Admitere 2015, Universitatea din Oradea oferă:

 - pentru studiile universitare de licenţă – 6237 de locuri din care 1599 bugetate. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe:

https://www.uoradea.ro/Admitere+2015+-+Licen%C5%A3%C4%83 .

 

- pentru studiile universitare de masterat - 3596 de locuri din care 726 bugetate. Repartizarea acestora pe specializări poate fi consultată pe:

https://www.uoradea.ro/Admitere+2015+-+Master&structure=Admitere .

 

Biroul de Comunicare