Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 au drept de vot toate cadrele didactice şi cercetătorii care sunt angajate, respectiv angajaţi, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată din cadrul universităţii şi reprezentanţii studenţilor din Senatul Universitar şi din Consiliile Facultăţilor.

Pe durata desfăşurării Referendumului pot asista observatori interni/externi şi reprezentanţii mass media acreditaţi de conducerea Universităţii.

Colaboratorii mass media vor avea acces în sala unde se desfăşoară Referendumul pe baza legitimaţiei de presă distribuită de la Biroul de Comunicare, responsabil Amalia Bicăzan.

Cel mai recent referendum pentru stabilirea modalităţii de alegere a rectorului a avut loc la finele lunii iunie 2011. Rezultatele scrutinului au indicat că votanţii au optat în procent de 11,59% pentru varianta concurs public şi în procent de 88,41% pentru alegeri generale prin vot universal, direct, secret şi egal.

 

BIROUL DE COMUNICARE

Nr. 75 din 25.06.2015