Studenții anilor I, II și III își formează abilitățile scenice și practica artistică în scenele de ansamblu.

Studenții-interpreți și-au însușit tehnica vocală și măiestria interpretativă de la cadrele didactice ale Facultății de Arte – Universitatea din Oradea (Conf.univ. Dr. Theodore Coresi, Conf.univ. Dr. Florina Mariș Hinsu, Lect.univ. Dr. Lavinia Cherecheș, Asist.univ. drd. Florin Mariș Hinsu, Asist.univ. Cătălin Scurt) și la cursurile ERASMUS și de măiestrie vocală din țară și străinătate.

Meritul deosebit pentru acompaniamentul la pian a lucrărilor de o scriitură extrem amplă și complexă și pregătirea muzicală îi revin tânărului instrumentist virtuoz Prep.univ. Bogdán Bódis Ádám.

Conf.univ.dr. Carmen VASILE

Facultatea de Arte