În vederea creșterii calității manifestărilor științifice ale Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației din cadrul Universităţii din Oradea, precum și a creșterii gradului de internaționalizare a acțiunilor sale de cercetare, la inițiativa domnului Decan Prof.univ.dr.ing. Teodor Leuca (preşedintele conferinţei internaţionale) şi pentru prima dată la Oradea, ediția evenimentului din acest an a beneficiat de co-sponsorizarea tehnică a organizaţiei Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA.

Conferința s-a desfășurat în perioada 11-12 iunie 2015, la Hotelul Continental Forum din Oradea. Datorită numărului mare de lucrări ştiinţifice acceptate pentru prezentare, conferința a fost organizată pe 7 sesiuni, având peste 70 de participanţi din 5 ţări: România, Slovacia, Ungaria, Turcia şi Cipru.

Dintre cele peste 60 de lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţă, 22 de lucrări ştiinţifice au aparţinut  cadrelor didactice ale Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea din Oradea.

Lucrările prezentate în cadrul conferinţei vor fi trimise în perioada imediat următoare pentru indexare în baza de date internațională IEEE Xplore, existând şi posibilitatea indexării ulterioare în baza de date ISI Web of Science (ISI proceedings).

 

Prof.univ.dr. Daniel TRIP