Conferințele ModTech au ca scop întâlnirea între specialiștii în tehnologii de fabricație din diverse instituții de stat, universități, industrie, asociații profesionale etc., pentru dezbateri și schimburi de experiență în cadrul secțiunilor acestora, după cum urmează:

Secțiunea A – ingineria proceselor de fabricație;

Secțiunea B – progrese privind materialele compozite și tehnologii;

Secțiunea C – caracterizarea, modelarea și simularea proceselor mecanice;

Secțiunea D – robotică și fabricație computerizată integrată;

Secțiunea E – transfer de tehnologie, studii de caz cu privire la managementul cunoștințelor;

Secțiunea F – micro- și nanotehnologii;

Secțiunea G – inginerie și navigație maritimă.

Lucrările prezentate în cadrul conferințelor ModTech sunt incluse în publicațiile de pe www.scientific.net, iar volumele care le conțin sunt cotate „proceedings ISI”.

Universitatea din Oradea a participat cu două lucrări științifice: „Using Teamcenter Engineering Software for a Successive Punching Tool Lifecycle Management” („Utilizarea aplicaţiei Teamcenter pentru gestionarea ciclului de viaţă al produsului ştanţă succesivă”), semnată de prof.univ.dr. Florin Blaga, prof.univ.dr. Alexandru-Viorel Pele, conf.univ.dr. Iulian Stănășel, conf.univ.dr. Traian Buidoș și conf.univ.dr. Voichița Hule (Universitatea din Oradea), sub formă de poster la secțiunea C, și „Design and Realization of Light Modules for Miniature Model Passenger Coaches” („Proiectarea și realizarea modulelor de iluminare destinate vagoanelor miniatură pentru pasageri”), semnată de fiz.dr. Mircea-Petru Ursu, conf.univ.dr. Traian Buidoș (Universitatea din Oradea) și Gyorgy Albert (Tehnologistic Cluj-Napoca), prezentată oral la secțiunea D.

Prof.univ.dr. Florin Blaga face parte din comitetul științific al conferinței, iar fiz.dr. Mircea-Petru Ursu, prezent la conferință, a condus secțiunea D alături de lect.dr. Sinan Sezek (Universitatea „Ataturk” din Erzurum, Turcia). La conferință au participat specialiști de renume internațional din Germania, Franța, Suedia, Elveția, Belgia, Olanda, Polonia, Republica Moldova, România, Turcia, China, Coreea de Sud, Taiwan, Irak etc.

În cadrul activităților conferinței, alături de prezentări orale și postere, s-a numărat și o vizită la laboratoarele Universității Maritime din Constanța.

fiz.dr. Mircea-Petru Ursu