Delegaţia a fost formată din prof. univ. dr. Constantin Bungău, rectorul Universităţii din Oradea, prof. univ. dr. Marcel Roşca, prorectorul responsabil cu managementul academic şi  prof. univ. dr. Sorin Şipoş, prorectorul responsabil cu managementul cercetării şi relaţii internaţionale.

În data de 15 aprilie, în sediul central al Universităţii din Cernăuţi a fost semnat un protocol de colaborare între cele două universităţi. După o prezentare generală a universităţii au avut loc întâlniri punctuale cu decanii Facultăţilor de Biologie, Religie, Sociologie, Cultură şi Teologie, Inginerie şi Tehnică, Istorie şi cu directorul Centrului de Studii Europene, în vederea diversificării colaborării pe linie didactică şi de cercetare dintre cele instituţii. S-a convenit organizarea de manifestări ştiinţifice comune, depunerea de proiecte de cercetare în parteneriat, precum şi facilitarea mobilităţilor de cadre didactice şi studenţi.

 

Biroul de Comunicare

Nr. 49 din 22.04.2013