Georges Contogeorgis este profesor la Universitatea Panteion din Atena, dar a predat la universitaţi din Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Tokyo, Quebec, Coimbra, Hanovra, Lisabona, Salamanca, Florenţa, Oradea, ca să menţionăm doar câteva dintre ele. În calitate de rector al Universităţii din Atena, a creat departamente şi centre de cercetare asigurând o deschidere a universitaţii spre lumea academica din străinătate, a organizat şi a participat la numeroase conferinţe naţionale şi internaţionale şi multe din lucrările sale au fost publicate în Franţa, Italia, Portugalia, Belgia, Spania, Germania, România. Este membru a mai multor societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, membru în comitetul ştiinţific al unor reviste de specialitate dintre care şi revista Eurolimes editată de Institul pentru studii euroregionale, Centru de excelenţă Jean Monnet, Oradea+Debrecen. Profesorul Georges Contogeorgis a fost timp de cincisprezece ani expert al Comisiei Europene în probleme ale învăţământului universitar şi responsabil de Programul Socrates Erasmus la Universitatea Panteion.

Activitatea sa prodigioasă include şi funcţia de Ministru al Comunicării, purtător de cuvânt al guvernului elen, calitate în care a adus reforme instituţionale şi o deschidere democratică a media din Grecia.

Personalitate cu aptitudini deosebite pentru colaborarea internaţională, gata oricând să contribuie la un schimb activ de informaţii ştiinţifice şi culturale, domnul profesor universitar Georges Contogeorgis produce impresia unui om de o rară modestie dar cu o deschidere deosebită spre colaborare cu comunitatea ştiinţifică internaţională constituind un valoros exemplu pentru întreaga comunitate academică.