În acest context de problematică europeană şi internaţională, s-a organizat la Departamentul de Relaţii Internaţionale si Studii Europene al Facultaţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării Conferinţa Internaţională „The Image of the Other in the European Intercultural Dialogue” în cadrul Proiectului Jean Monnet coordonat de lector universitar doctor Dana Pantea. La acestă conferinţă au participat profesori şi cercetători de la universităţile din Oradea, Cluj şi Bucureşti dar şi invitaţi din Grecia, Italia, Belgia, Portugalia, Germania, precum şi din ţările nemembre ale Uniunii Europene Ucraina şi Republica Moldova în încercarea de a stabili împreună cele mai bune metode de implementare a unui dialog intercultural. Problemele discutate au atins o gamă foarte largă: de la schimbările apărute în conceptul de naţiune, de suveranitate, de memorie, memoria partajată, esenţială în integrarea unui grup în această lume globalizată, la analiza problemelor ridicate de euroregiuni, de imigranţi, de identitatea europeană, de imaginea creată de diversitatea umană. S-a analizat imaginea de ţară în media şi noua dimensiune a dialogului în companiile transnaţionale atât de dificil datorită mentalităţilor diferite din companii.

Discuţiile purtate pe parcursul desfăşurării conferinţei au adus în prim plan noi modele de comunicare, de abordare interculturală la nivel academic, dar şi la nivel de corporaţii dezvăluind noi metode şi deprinderi în dialogul intercultural de care vor profita profesorii, cercetătorii şi studenţii participanţi la acest eveniment.