Conducerea instituţiei s-a bucurat să felicite personal fiecare cadru diactic şi student care în anul 2014 s-a remarcat printr-o activitate deosebită în domeniul cercetării. Astfel au fost premiate cinci cadre didactice şi 25 de studenţi. Dintre aceştia din urmă, 20 au obţinut burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive în cuantum de 450 lei pentru semestrul I al anului universitar 2014–2015.

Listele nominale ale premiaţilor pot fi consultate aici și aici.

Biroul de Comunicare